ทำอย่างไรถึงจะปรับวิธีการทำงานให้ดีกว่าที่เป็นอยู่   เป็นคำถามที่ก้องอยู่ในใจเป็นระยะๆ ซึ่งการทำงานทุกครั้งก็ย่อมมี ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคน แล้วเราจะจัดการได้อย่างไร..........นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเร่งค้นหาหนทางของตนให้ได้ตามความต้องการของเวลาที่มันหมุนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง....

เราคงต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรามีวิธีการทำงานอย่างไร และควรที่จะปรับปรุงทักษะตัวเองด้านไหน   ..... คล้ายกับมองผ่านกระจก  สำรวจตนคือวิถีทางแรกที่ควรทำ มองหาจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง...อาจจะเริ่มจาก..การมองไปที่การทำงานของตนว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือ Key point   ที่ควรจะเป็น ตามความคาดหวังของเราหรือไม่  และ ที่ไม่ควรลืมคือเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร..... ประการที่สอง การซักถามเป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งการทำงานที่ไม่มีการซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกันเลย อาจจะไม่เป็นผลดีต่อ ตัวผู้ทำงานเอง ผู้ร่วมงาน และผลสุดท้ายต่อการทำงานนั้นๆ   การซักถามเป็นจุดใหญ่ที่จ๊ะจ๋าคิดว่า...ควรให้น้ำหนักในเรื่องนี้เป็นสำคัญ เพราะคำถามเป็นบ่อเกิดของพลัง พลังเชิงสร้างสรรค์ พลังเชิงบวกที่ทุกคนรับรู้และตอบสนองอย่างตั้งใจและก่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงาน เกิดเป็นความท้าทายที่ไม่หยุดนิ่ง และเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ทุกคนใฝ่ฝันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรม... ประการที่สาม คือการวางแผนการทำงาน นำสิ่งที่เราสำรวจจากมุมองของตนและจากการซักถาม  เป็นประเด็นๆ สำคัญ ที่คิดว่าตนเองขาดไป ด้อยไป หรือต้องการเสริม  วางแผนในการทำงาน อาจดำเนินการเป็นขั้นตอน เพื่อเสริมในวิธีการทำงานเดิมที่มีอยู่ก่อน จะทำให้เกิดผลที่น่าจะดีขึ้นกว่าเดิม เติมแง่มุมจากคนรอบข้าง เป็นการเพิ่มมุมมองให้รอบด้านขึ้น แล้วปรับให้เข้ากับการทำงานของตนเอง ในความเป็นตัวเอง ประการสุดท้ายคือ การปฏิบัติ จากการวางแผนไปสู่การปฏิบัติและบันทึกขั้นตอนการทำงานเพื่อที่จะตรวจสอบผลการทำงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้หรือไม่ อย่างไร  และทำให้เป็นวงจร อาจจะคล้ายๆ กับ PDCA ที่คุ้นเคย (Plan Do Check Action)   สู่การหมุนเป็นเกลียว ขมวดจนเป็นก้นหอย นั่นคือผลสรุปของการทำงานที่นำไปสู่รางวัลอันยิ่งใหญ่ของผู้ปฏิบัติ.....เส้นทางเดินชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลายเสมอไป แต่ท้ายที่สุดประสบการณ์ทำงานคือรางวัลชีวิตที่ทุกคนใฝ่ฝันถึง

การเพิ่มความตระหนัก    ตอกย้ำ   และการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรามุ่งหวัง โดยการเน้นคุณค่าของการทำงาน ใส่ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกเข้าไป ให้สิ่งนั้นมันลึกลงในจิตใจ  และที่สำคัญเมื่อค้นหาวิธีการทำงานแล้ว ... ปฏิบัติแล้ว..........เราต้องมีความสุข  จ๊ะจ๋าให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้ ถ้าเราทำงานและปรับการทำงานแล้วมีความรู้สึกแย่ไปกับสิ่งนั้น เหมือนเราถูกกดดัน  อาจส่งผลให้เราไม่เห็นคุณค่าของงานที่ทำ มันทำให้เราท้อถอยไม่มีแรงฮึดสู้  ดังนั้น การทำงานบนพื้นฐานของความสุข เป็นสิ่งที่ควรคำนึงและน่ายึดถือไว้......ดังที่กล่าวมาทั้งหมดจ๊ะจ๋าเองก็คิดว่าตัวเองควรลงมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นรูปแบบฉบับของตนเอง ...ไม่ทำไม่รู้....ทำแล้วคงจะรู้  

ดังข้างต้นก็น่าจะเป็นการช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้ แต่ถ้ามีวิธีการอื่นๆ  มุมมองอื่นๆ อยากให้ช่วย share  ก็คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังหาแนวทางในการปรับวิธีการทำงานได้