During Action Review KKU_KM เพื่อรวมพลชาวมอดินแดง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทบทวนสามไตรมาส การจัดการความรู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DAR ทบทวนระหว่างการดำเนินการ

 เช้านี้ท่านเอื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร.ศ รังสรรค์ เนียมสนิท ให้เกียรติแวะมา "ลปรร" กับทีมงานศูนย์บริการวิชาการ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน "การนำการจัดการความรู้ และ Blog มาช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น"

 ข้อสรุป เบื้องต้นเพื่อเป็นการ "สร้างเวทีและพื้นที่ให้มีการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เพื่อพัฒนา ตน คน งาน และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

 ศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม เวลา ๑๓.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ ชุมชนและเครือข่ายเลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก

 ศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ ชุมชนและเครือข่ายศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

 จันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม เวลา ๑๓.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ ชุมชนและเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม เวลา ๑๓.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ ชุมชนเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์และวางแผน

 ศุกร์ที่ ๑ กันยายน รวมพลชาว KKU_KM ครั้งใหญ่ ครับ

 ในการ รวมพล F2F ครั้งนี้จะมีการแจก "ขวัญและกำลังใจ เสื้อสามารถ KKU_KM" กรณีที่มีผลสัมฤทธิที่เป็นแบบอย่างที่ดี กับหน่วยงานใน ม.ข

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • รอไปร่วมงาน KKU_KM นะครับ
  • ขอบคุณมากครับ