BAR ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ เครือข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Before Action Review เพื่อเตรียมสอบปริญญาตรี วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๙

เครือข่ายความร่วมมือ ก.พ-ม.ข

 เช้าวันนี้มีอะไร

 หลังจากที่เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานข้าราชการพลเรือน และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลาสามปี มีกิจกรรมที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจร่วมกัน คือ การจัดสอบคัดเลือก อบต โดยมีผู้มาร่วมสมัครสอบถึง เจ็ดหมื่นกว่าท่าน

ภาพข้างบน ผู้อำนวยการศูนย์สรรหา จากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (เสื้อเหลืองข้าง JJ) ประชุมร่วมกับ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ

 ผลจากการดำเนินการในครั้งนั้นทำให้เกิดมีประสบการณ์เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการจัดสอบคัดเลือกครั้งต่อๆไป รายละเอียดติดตามได้ใน ศูนย์สรรหาฯ (คลิก) หรือ  http://gotoknow.org/blog/ocsckku

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ประชุมแล้วเขียนบัทึกได้
  • บอกวิธีการบ้างสิครับ