ตอนนี้ศูนย์ฯ ได้เปิดบล็อกใหม่อีกบล็อกหนึ่ง ในชื่อ KM-GAP ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เพื่อร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน KMเกษตรชุมพร โดยจะมุ่งเน้นในด้านการดำเนินการ GAP ของศูนย์ฯ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด การผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ/สารเคมี เทคโนโลยีในการผลิต และเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร ท่านที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม ติชม ได้นะคะ