นำภาพพระราชพิธีลงเว็บไซต์ ให้เข้าชม-โหลดฟรี

นำภาพพระราชพิธีลงเว็บไซต์ ให้เข้าชม-โหลดฟรี
  สำนักพระราชวัง นำภาพพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี กว่า 500 ภาพ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.brh.thaigov.net และ www.palaces.thai.net ให้เข้าชมและโหลดได้ฟรี

         เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม สำนักพระราชวังได้นำภาพในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2549 ซึ่งเป็นภาพที่มีความละเอียดสูง สามารถนำไปอัดเป็นภาพขนาด 3x5 นิ้ว ถึง 8.5x13 นิ้ว จำนวนกว่า 500 ภาพ ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักพระราชวัง โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และจะจัดภาพใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

          ผู้สนใจสามารถชมภาพดังกล่าวและดาวน์โหลดได้ที่ www.brh.thaigov.net และ www.palaces.thai.net ภาพชุดที่นำออกเผยแพร่ในครั้งนี้ ได้แก่ การบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ 8 มิถุนายน พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 9 มิถุนายน พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ 10 มิถุนายน พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พร้อมทั้งการทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี ณ ราชนาวิกสภา และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ วันที่ 12 มิถุนายน และงานถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร โดยสำนักพระราชวังได้คัดเลือกภาพจากชุดนี้ให้กรมประชาสัมพันธ์นำไปเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ทั่วโลกในระหว่างช่วงพระราชพิธีฯ

          วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายดุษฎี สินเจิมศิริ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และพล.ท.วุฒิชัย พรพิบูลย์ ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดทำสิ่งพิมพ์และดีวีดีบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

        นายสุรนันทน์แถลงว่า รัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในนามของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และดีวีดีพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติที่ผ่านมาเพื่อแจกจ่ายและจำหน่ายแก่ประชาชนในราคาพิเศษ เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากต้องการพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชวงศ์ต่างประเทศเพื่อเก็บไว้บูชา ดังนั้น จึงพิมพ์ภาพต่างๆ เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยราชการ สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปฟรี อาทิ โปสเตอร์ 4 สี พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 แบบ คือเมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน และพระบรมฉายาลักษณ์หมู่พระราชวงศ์ทุกพระองค์ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน จำนวน 30 ล้านแผ่น ต้นทุนอยู่ที่แผ่นละ 4 บาท และพิมพ์หนังสือพระราชดำรัส ในวันที่ 9 มิถุนายน 4 สี ขนาดพกพาเป็นภาษาไทย จำนวน 2 แสนเล่ม

         นายสุรนันทน์กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังจัดพิมพ์หนังสือ "ปวงประชามหาปิติ" ที่ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 8-13 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นปกแข็ง 4 สี จำนวน 1 แสนเล่ม จำหน่ายในราคา 399 บาท และปกอ่อน 1 แสนเล่ม ราคา 199 บาท รวมทั้งผลิตดีวีดีชุด "ปวงประชามหาปิติ" บันทึกเหตุการณ์พระราชพิธีที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความยาว 16 ชั่วโมง จำนวน 2 แสนชุด จำหน่ายชุดละ 999 บาท และความยาว 90 นาที จำนวน 1 ล้านชุด จำหน่ายชุดละ 199 บาท โดยเงินรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

          ด้านนายดุษฎีแถลงว่า ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กทม.10400 โทร.0-2618-2323 ต่อ 2100, 2101 โทรสาร 0-2618-2356 ส่วนในต่างจังหวัดสั่งจองได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เขต ดังนี้ เขต 1 ขอนแก่น โทร. 0-4323-5473, เขต 2 อุบลราชธานี 0-4531-1697, เขต 3 เชียงใหม่ 0-5328-3734, เขต 4 พิษณุโลก 0-5524-2996, เขต 5 สุราษฎร์ธานี 0-7727-2038 เขต 6 สงขลา 0-7423-1840, เขต 7 จันทบุรี 0-3932-8773, เขต 8 กาญจนบุรี 0-3451-6788 หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเตียน ชื่อบัญชี กรมประชาสัมพันธ์ (ปวงประชามหาปิติ) เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 026-0-03481-9 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ความเห็น (0)