ต่อเนื่องจาก บันทึกของคุณโอ๋ ค่ะ เพื่อสานฝันให้ คุณหมอนนท์ "เพื่อนร่วมทาง" ที่มีบุคคลิกแสนจะอบอุ่นและน่าประทับใจตั้งแต่แรกพบ
ท้ายบันทึกของคุณหมอนนท์ พี่เม่ยรับปากไว้ว่าฝันของคุณหมอนนท์ต้องเป็นจริงแน่นอนค่ะ .....แต่ขอเวลาหน่อย!! (ความหมายโดยนัยคือ รอให้คุณโอ๋แปลเป็นไทยก่อนสักชั้นหนึ่งนั่นแหล่ะค่ะ เพราะถ้าพี่เม่ยแปลเองไม่แน่ใจว่าออกมาเป็น pineapple หรือเปล่า...)
ตามมาแล้วค่ะ.....ไม่ทิ้งห่างกันให้นานเกินรอ.....
หวังเพียงเพื่อจะเข้าใจ      ยิ่งต้องรับไว้ในความรู้สึก
หวังเพียงความรักหยั่งลึก  ยิ่งเพียรฝึกมอบรักให้กัน
หวังเพียงชะล้างมลทิน     หยาดน้ำตารินเพื่อสร้างสรรค์
หวังเพียงชื่นแห่งสุขนั้น    เริงรื่นชื่นบานผสานไมตรี
มองโลกให้กว่ากว้าง     ทางฝัน
โสตสดับรับเสียงพลัน    หยั่งรู้
สรรพสิ่งมีให้กัน           มอบต่อ   กัลยา-
-ณมิตร เกื้อ ออมอด      งดรับ   ปรับตนฯ
เฟ้นหาสรรพสิ่งเจือจาน        สร้างวิทยาทานเพื่อนำผล
ตระหนักมอบตอบแห่งตน      มิได้พ้นแผกผู้ใด
มาร่วมสร้างทางแห่งโลก       ที่ไร้โศกแสนสดใส
สุขสงบ เพื่อพบใจ               ที่เลือกได้ดั่งใจตน.......
***************
หมายเหตุ : ได้อ่าน คห.ของ ผอ.บวร ท้ายบันทึกคุณหมอนนท์ว่าจะรออ่านกลอนจากพี่เม่ยอยู่ เรียนเชิญท่านช่วยพิจารณาด้วยนะคะ!