อยากทราบเรื่องค่าตรวจอ่านวารสารวิทยาเขตหนองคาย ไม่ทราบว่าอยู่ในประกาศของเงินรายได้ฉบับที่เท่าไหร่ค่ะ