การลงทุนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้านการสื่อสารมวลชนที่สำคัญ การบ้านครั้งที่3)

ประทีป
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การลงทุนด้านการสื่อสารมีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

หากจะพูดถึงการลงทุนในปัจจุบัน ประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีภาวะทางทรัพยากร ทางเเรงงาน และด้านการตลาดสูง ทำให้เป็นที่จับตาของประเทศต่างๆที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสูงทยอยเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งทางด้านไอที ยานยนต์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ธุรกิจสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต่างชาติหันมาลงทุนคงหนีไม่พ้นธุรกิจการสื่อสาร เนื่องมาจากปัจจุบันการสื่อสารเข้ามามีอิทธิพลต่อคนทุกกลุ่มในประเทศยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ ไอทีคอมพิวเตอร์ ซึ่งล้วนเเล้วใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทำให้บริษัทต่างชาติตระหนักถึงความสำคัญเเละกำไรในการลงทุน นอกจากนี้ในการมองมุมกลับกันประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศควรจะป้องกันหรือควบคุมการเข้ามาของบริษัทต่างชาติ ไม่ให้เข้ามาเเทรกแซงธุรกิจการสื่อสารในประเทศจนเกินควรเนื่องจากการสื่อสารมีอิทธิพลต่อความมั่นคงในประเทศหลายด้าน

เทคโนโลยีธุรกิจการสื่อสารที่สำคํญต่อการลงทุนเเละกำลังขยายตัวในประเทศไทย

เนื่องจากปริมาณตลาดบริการสื่อสารสูงขึ้น โดยปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากยอดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น เเละเทคโนโลยีสื่อสารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมากขึ้น นอกจากนั้นจุดเด่นของการใช้งานแบบพกพาเคลื่อนที่ (โมบิลิตี้) ทำให้ผู้ให้บริการมีโอกาสขยายฐานลูกค้า และจำนวนการใช้งานผ่านบริการเสริมใหม่ๆ เป็นที่ดึงดูดใจของลูกค้า ส่วน ระบบจีพีอาร์เอส และเครือข่าย ก็มีบทบาทมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากภาครัฐพยายามขับเคลื่อนภาคไอที ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากราคาของเทคโนโลยีปัจจุบันลดต่ำลง ตัวอย่างเช่น บรอดแบรนด์ มีอัตราค่าบริการรายเดือนเพียง 590 บาท เป็นต้น

ขณะเดียวกัน อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification) จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมาแรงในปี 2548 ทดแทนบาร์โค้ดแบบเก่า โดยใช้หลักการทำงานของการจับสัญญาณข้อมูลบนสินค้าผ่านคลื่นวิทยุ จึงสามารถนำมาพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานได้

พร้อมกันนั้น เทคโนโลยีวอยซ์ โอเวอร์ ไอพี (VoIP) ที่มีย่านความถี่ที่กว้างขึ้นในขณะที่ต้นทุนลดต่ำลง จะได้รับความนิยมมากขึ้น รวมทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคมของชาติ จะต้องพิจารณาโดยเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมขบวนไปกับเทคโนโลยีนี้ด้วย หรือการเข้ามาควบคุมและสร้างกฎระเบียบ สำหรับผู้ให้บริการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีนี้

อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจ คือการจัดการข้อมูลดิจิทัลแบบไร้สาย (Wierless Digital Content Management) ซึ่งโทรศัพท์มือถือที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อโทรออก หรือรับสายเข้าเท่านั้น หากยังใช้ในการรับส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลในรูปของมัลติมีเดีย ทั้งภาพถ่าย เพลง หรือภาพยนตร์ ผ่านเครือข่ายที่มีแบนด์วิธสูง เช่น เอดจ์ หรือซีดีเอ็มเอ ฉะนั้น ในแง่ของผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายจะหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการเสริม เพื่อสร้างแต้มต่อเชิงธุรกิจ

ปัญหาของกฎหมายลงทุนระหว่างประเทศของไทยด้านการสื่อสาร

การลงทุนระหว่างประเทศต้องมีการตรวจสอบจากกฎหมายเพื่อป้องกันเเละควบคุมทางนักลงทุนต่างชาติไม่ให้มีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ ดังนั้นธุรกิจการสื่อสารก็ต้องเป็นธุรกิจเเขนงหนึ่งที่ต้องมีการควบคุมไม่ให้มีผลกระทบต่อประเทศ เเต่ก็พบว่ามีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนเช่นกัน เช่นกรณีของบริษัทเทมาเส็กโฮลดิ้งส์ จำกัด จากสิงคโปร์มาเทกโอเวอร์กลุ่มชินคอร์ป ด้วยมูลค่าสูงสุด 73,300 ล้านบาท กฎหมายภาษี การลงทุน ก็ไม่สามารให้คำตอบได้จนเกิดความขัดเเย้งจนกลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศและกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่บรรษัทของกลุ่มต่างชาติ สิงคโปร์เข้ามาหุบกิจการของประเทศ โดยกฎหมายการลงทุนซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญได้ถูกเลี่ยงทำให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างง่ายได้เเละไม่เสียภาษีเลย เเละธุรกิจที่สูญเสียไปก็เป็นธุรกิจการสื่อสารขนาดใหญ่ของประเทศที่มีผลกระทบต่อคนทั้งชาติคือธุรกิจการสื่อสารดาวเทียมนั่นเอง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อสื่อสารมวลชนโลก(ดาวเทียม)ความเห็น (1)

ทั้งนี้เนื่องจาก ทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทำงานไม่ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือ

มีความขัดแย้งในการกำหนดนโยบาย

ทั้ง ๆ ที่เทคโนโลยีเหล่านี้น่าจะมีกฎเกณฑ์ออกมากำหนดอย่างเร็วที่สุดเพื่อให้ความอุ่นใจกับผู้พัฒนา และผู้ใช้เทคโนโลยี