วันอาสาฬหบูชา

ธรรมะกับชีวิต

ถ้าถามคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่นับถือศาสนาพุทธว่าวันอาสาฬหบูชาสำคัญอย่างไร บางคนอาจจะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างแตกต่างกันไป แต่ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญ เพราะถ้ารู้แล้วเกิดประโยชน์ คือรู้ว่าสำคัญอย่างไร และชาวพุทธควรทำอะไรบ้าง นั่นคือประโยชน์ แต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำอะไรเลยเมินเฉยกับความสำคัญของ"ศาสนา" แล้ว "ชาติ" จะอยู่ได้อย่างไร

ชาติไทยของเราประกอบเป็นชาติตามที่พวกเราท่องจำในสีธงชาติว่า หนึ่งสีแดงหมายถึงชาติ สองสีขาวหมายถึงศาสนา และสามสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ

คนในชาติไม่อาจมองศาสนาเป็นสีขาวที่ว่างเปล่า เหมือนตัวอย่างของผู้นำประเทศ(บางคน) ได้ เพราะสีขาวคือเครื่องชำระจิตใจ เมื่อใดที่จิตใจขุ่นมังก็ย่อมแสดงออกทั้งกาย วาจา และใจ ดังเช่นคำว่า "ผู้มีบารมี" ที่ดังกระฉ่อนไปทั้งประเทศ

ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเท่านั้น

ฉันไปบวชเนกขัมมะมาในเทศกาลเข้าพรรษา จะเล่าสู่กันฟังในคราวหน้านะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรภาคกลางความเห็น (0)