เมื่อวานนี้ผมอ่านเอกสารวิชาการเกี่ยวกับ “ประโยชน์ของการคุยโทรศัพท์”  ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ครับว่า...ในยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีกำลังครอบครองการดำเนินชีวิตของคนเรา ประมาณเกือบ 60% ของการใช้เวลาตลอดหนึ่งวันของคนเราคือ “การติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ”

 

ผมไม่ปฏิเสธหรอกครับว่า มนุษย์กับสังคมนั้นต้องดำเนินควบคู่กันไปด้วยการประกอบกิจกรรมต่างๆนานา เช่น กิจกรรมของการติดต่อสื่อสาร แต่ในส่วนลึกๆของแต่ละกิจกรรมดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ ความพึงพอใจและการใช้บทสนทนา ที่เหมาะสมทั้งเวลา สถานที่ และบุคคลที่ต้องการติดต่อสื่อสารด้วย

 

ผมกำลังจะยกตัวอย่างของ “การคุยโทรศัพท์กับคนที่เรารัก” เริ่มจากการให้นิยามของคนที่เรารักแตกต่างกันไป ในส่วนตัวของผม ขณะที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ คนที่ผมรักคือ คุณพ่อ คุณแม่ น้องชาย และคนรัก (แฟน)  ในแต่ละอาทิตย์ผมต้องติดต่อกลับเมืองไทย โดยใช้การ์ดโทรระหว่างประเทศ อย่างน้อยก็สามครั้งต่อสัปดาห์ โทรแต่ละครั้งก็ใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ตกราคาประมาณ 30 กว่าบาท ผมเองยอมรับว่ากิจกรรมยามว่างของผมในขณะนี้ คือ การหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หรือแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีต่อกัน เช่น ความห่วงใยเมื่อคู่สนทนาไม่สบายกายหรือใจ เป็นต้น

 

ในช่วงเวลาเกือบสี่ปีที่ต้องจากคนที่ผมรัก จริงอยู่ที่คนเราทุกคนต้องต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมขณะกำลังดำเนินชีวิต โดยเฉพาะความพยายามที่จะรับผิดชอบการงานให้ดีที่สุดของแต่ละคน จุดนี้คือเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้กลายเป็นบุคคลที่มีความสำเร็จในชีวิต ตามหลักจิตวิทยาทางสังคมเราเรียกว่าเป็นระดับความต้องการสูงสุดของชีวิต (Need of self-actualization or successful aging) อย่างไรก็ตามคนเราทุกคนต้องการ “กำลังใจทางจิตสังคม (psychosocial supportive motivation)” เพื่อประคอบประคองให้ประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ คราวนี้ท่านผู้อ่านลองคิดดูซิครับว่า คุยโทรศัพท์กับคนที่เรารักเป็นกิจกรรมยามว่างที่ส่งผลต่อการพัฒนาจิตสังคมของคุณได้อย่างไร?