ภาพพิธีเปิดโรงพยาบาลเกาะช้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงพยาบาลเกาะช้าง 

ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงพยาบาลเกาะช้าง รอต้อนรับ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

บุคลากรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรอต้อนรับ

ผอ.ต้อนรับ 

ผู้อำนวยการต้อนรับประธานในพิธี

ทักทายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

ทักทายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

ทักทายเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มารอต้อนรับ

หัวหน้าพยาบาลชี้แจงกำหนดการ

หัวหน้าพยาบาลชี้แจงกำหนดการ

ประธานในพิธีฟังกล่าวรายงาน

ประธานในพิธีฟังกล่าวรายงาน

ตัวแทนจังหวัดกล่าวรายงาน

ตัวแทนจังหวัดกล่าวรายงานความเป็นมา