พิธีทำบุญเปิดป้ายโรงพยาบาลเกาะช้างเมื่อปี 2545

Mr_Jod
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บรรยากาศภาพพิธีทำบุญโรงพยาบาลเกาะช้างและเจิมป้ายโรงพยาบาลเกาะช้าง ดังรูป

เตรียมทำบุญ 

รอเวลาประธานในพิธี

ประธานในพิธีจุดธูปเทียน 

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระ

กราบพระ 

กราบบูชาพระรัตนตรัย

 พระสงฆ์สวดมนต์

พระงสงฆ์สวดมนต์

 ถวายอาหารพระ

ถวายอาหารพระสงฆ์

เจิมป้ายโรงพยาบาล

เจ้าอาวาสเจิมป้ายโรงพยาบาล

เจิมป้ายโรงพยาบาล

เจิมป้ายโรงพยาบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลเกาะช้างความเห็น (0)