GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรม

จุดประสงค์หลักของโครงการคือโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีนวัตกรรมหลากหลาย และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
สพท.กทม.2 ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าชมการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ณ หอประชุมสมเด็จย่า 100 ปี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549
โรงเรียนในสังกัด สพท.กทม.2 จำนวน 43 โรงเรียนจะนำเสนอนวัตกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
1. ด้านบริหารจัดการศึกษา
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
4. ด้านสิ่งประดิษฐ์หรืออื่นๆ
โรงเรียนที่มีนวัตกรรมและรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่มีคุณภาพจำนวน 12 นวัตกรรม จะได้รับโล่และรางวัลๆ ละ 5000 บาท และนวัตกรรมดีเด่นแต่ละด้าน จำนวน 4 นวัตกรรม จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 5000 บาท (รับจากภูมิภาค) และส่งเข้าประกวดระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2549 ซึ่งมีรางวัลอีกใหญ่ๆอีกมากมาย
อย่างไรก็ตามจุดประสงค์หลักของโครงการคือโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีนวัตกรรมหลากหลาย และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ/ข่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 37863
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

และรายงานเพิ่มเติมว่า..โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

ดีครับ

ขอบคุณค่ะ