บทอาศิรวาท “วันแม่แห่งชาติ”

 


บังคมบาทแม่หลวงของปวงราษฏร์

ประชาชาติชื่นชมสมสมัย

พระคุณแม่ชื่นฉ่ำน้ำพระทัย

ทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดิน

 

 

            จากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำ

พระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่น

หยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลริน

ธรณินจารึกผนึกนาน

 

 

            ย่างพระบาทเสด็จไปใต้จรดเหนือ

ธ ทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขศานต์

เพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการ

คือต้นธารเร่งรัดพัฒนา

 

 

            เมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึง

น้อมคำนึงร่มบุญอุ่นเกศา

ไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตา

ปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

นายโสภณ เปียสนิท