ดอกผักบุ้ง

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: budsaba039
  • เภสัชกร
  • โรงพยาบาลสันทราย
  • สมาชิกเลขที่ 124617
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

เด็กลำปาง 

สามีคนเชียงใหม่

เรียน เริ่มต้นที่ลำปาง

เรียนต่อที่เชียงใหม่ 

(ตอนนี้ก็ยังเรียนต่อเนื่อง ที่ สันทราย เชียงใหม่ )

ทำงานเริ่มต้นที่ลำปาง

ทำงานต่อที่เชียงใหม่

พบรักและแต่งงานที่ลำปาง

ตอนนี้ใช้ชีวิตในเชียงใหม่

มีลูกคนแรกและคนที่สองที่ลำปาง

มีลูกคนสุดท้องที่เชียงใหม่

ฝันอยากให้ ได้มี ได้พบเจอ ได้สร้าง "สิ่งดีงาม" ตลอดชีวิต