ดอกผักบุ้ง

เภสัชกรโรงพยาบาลสันทราย
Usernamebudsaba039
สมาชิกเลขที่124617
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม
ผู้ติดตาม
ประวัติย่อ

เด็กลำปาง 

สามีคนเชียงใหม่

เรียน เริ่มต้นที่ลำปาง

เรียนต่อที่เชียงใหม่ 

(ตอนนี้ก็ยังเรียนต่อเนื่อง ที่ สันทราย เชียงใหม่ )

ทำงานเริ่มต้นที่ลำปาง

ทำงานต่อที่เชียงใหม่

พบรักและแต่งงานที่ลำปาง

ตอนนี้ใช้ชีวิตในเชียงใหม่

มีลูกคนแรกและคนที่สองที่ลำปาง

มีลูกคนสุดท้องที่เชียงใหม่

ฝันอยากให้ ได้มี ได้พบเจอ ได้สร้าง "สิ่งดีงาม" ตลอดชีวิต