อีกสิ่งหนึ่งครับที่เราควรทำการจัดการความรู้นั่นก็คือ

"จัดการความมั่นใจ"

ในฐานะคุณอำนวย เราควรที่จะจัดกระบวนการเพื่อทำให้เขาเชื่อมั่นและมั่นใจว่า "สิ่งที่เขามี" "สิ่งที่เขารู้" "สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเขา" "ทุนที่เขามีอยู่" "ทุนขององค์กรและชุมชนที่มีอยู่"นั้น ดีแล้ว เหมาะสมแล้ว ถูกต้องแล้ว

เขาจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้อง เขาจะได้มีพลังในการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีความสุข

เขาทำแล้วเขามีความสุข ทำงานง่ายขึ้น เขาก็อยากทำมากขึ้น เพราะมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกแล้ว