1-2กค.49 เข้าร่วมกิจกรรมOD ทีมนำด้าน competencies ของสถาบัน ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท กาญจนบุรี

ความคาดหวัง

                     1.  ต่อยอดความรู้ด้าน competencies                     

                      2.ไปพักผ่อนผสมผสานการทำงานในอีกรูปแบบ

สิ่งที่ได้

                     1. ได้พักผ่อน ได้เล่นเกมส์ประทืองปัญญา ได้สัมพันธภาพในทีมบำราศ ได้เข้าใจความหมายของคำว่าเพื่อน มิตรภาพและ ความจริงใจ ตอกย้ำทุกคนเป็นทีมเดียวกัน

                      2.ได้ชาร์ทแบต +เตรียมความพร้อมที่จะทำงานต่อไป

                      3. ได้เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อน เข้าใจหัวหน้า เข้าใจผอ.

ทำไมจึงแตกต่าง

                      OD ครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะครั้งนี้ไม่ได้เป็นคณะทำงาน จึงไม่ต้องเครียดเรื่องงาน  

สิ่งที่ได้เรียนรู้

                      จงมีสติ คิดก่อนทำ คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมาต่อคนอื่น และส่วนรวมด้วย อย่าเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว