สุมิตรา
นาง สุมิตรา เป็งมาวงศ์

สรุปงานแปล


e-Leaning

            ความหมายของ e-Leaning  คือ การศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต(Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันได้

            การเรียนการสอนแบบ e-Leaning  สนับสนุนการเรียนรู้แบบแพร่กระจายคือเป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น  สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่ 

            e-Leaning  แตกต่างจากการเรียนรู้แบบดั้งเดิม  เป็นการเรียนเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางยืดหยุ่นได้ทั้งเวลาสถานที่  แต่ก็ยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้

องค์ประกอบ และลักษณะของ E-learning

                องค์ประกอบจัดเป็นส่วนต่างของระบบ E-learning จัดเป็นคุณลักษณะองโปรแกรม E-learning   ที่มีองค์ประกอบสนับสนุน

                องค์ประกอบของ E-learning

                E-learning มีองค์ประกอบ 7 ประเภท แก่

1. การออกแบบการสอน

                                1.1ทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน

                                1.2 เทคนิคและวิธีสอน

 

                2. องค์ประกอบสื่อประสม

                                2.1 ข้อความและรูปภาพ

                                2.2 เสียง

                                2.3 วีดิทัศน์

                                2.4  เชื่องโยง (link)

                3. อินเทอร์เน็ต

                                3.1 เครื่องมือสื่อสาร

                                                3.1.1 อะซิงโครนัส ได้แก่ E-mail

                                                3.1.2 ซิงโครนัส ได้แก่ วิดีโอคอนเฟอร์เรนท์

                                3.2 เครื่องมือเกี่ยวกับการเข้าถึงในระยะไกล เช่น telnet, ftp

                                3.3 เครื่องมือในการใช้อินเทอร์เน็ต Web Browser

                                3.4 เครื่องมือในการค้นหา Search Engine

                                3.5 อื่น ๆ

                4. คอมพิวเตอร์ลุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ได้แก่

4.1 คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยระบบปฏิบัติการ

4.2 ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ดีวีดี

                5. การติดต่อ และการให้บริการ

                                5.1 Modem

                                5.2 Dial-in

                                5.3 Mobile technology

                                5.4 ASP, ISP

                6. โปรแกรม ซอฟต์แวร์ มาตรฐาน

                                6.1 HTML

                                6.2 LMS

                7. Server

                                7.1 HTTP

                                7.2 ภาษาสคริปต์

                                7.3 WAP

 

คำสำคัญ (Tags): #สรุปงานแปล
หมายเลขบันทึก: 37769เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2006 09:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:18 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ลองเข้าไปทดสอบ  E-Learning   ได้ครับที่ 

 http://dpc9.ddc.moph.go.th/group/aidstb/elearning/

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี