น้ำส้มควันไม้


การใช้ประโยชน์น้ำส้มควันไม้ในการเกษตร

เนื่องจากน้ำส้มควันไม้ มีความเป็นกรดสูง ก่อนการนำไปใช้งานควรทำการเจือจางให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

อัตราการใช้ น้ำส้มควันไม้  100% ไม่ต้องผสมน้ำ

* ทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง โดยหมักจากโปรตีนต่าง 1 กิโลกรัมต่อน้ำส้มควันไม้ 2 ลิตร 1 เดือน กรองกากออกใช้ผสมน้ำ 200 เท่า

อัตราการใช้  น้ำส้มควันไม้ 1:20  ผสมน้ำ 20 เท่า

(น้ำส้มควันไม้ 5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร)

* พ่นลงดิน  ทำลายจุลินทรีย์  ไส้เดือนฝอย แมลง ในดินควรทำก่อนเพาะปลูก 10 วัน

* ทาผิวหน้าไม้ที่เป็นเชื้อรา

อัตราการใช้  น้ำส้มควันไม้ 1:50  ผสมน้ำ 50 เท่า

(น้ำส้มควันไม้ 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร)

* ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำลายพืชแล้ว

* ป้องกันปลวกมด

อัตราการใช้  น้ำส้มควันไม้ 1:100  ผสมน้ำ 100 เท่า

(น้ำส้มควันไม้ 1 ช้อนโต๊ะ  ต่อน้ำ 1 ลิตร)

* ราดโคนต้นไม้ รักษาโรคราและโรคเน่า

เนื่องจากน้ำส้มควันไม้ มีความเป็นกรดสูง ก่อนการนำไปใช้งานควรทำการเจือจางให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

อัตราการใช้ น้ำส้มควันไม้ 100% ไม่ต้องผสมน้ำ

* ทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง โดยหมักจากโปรตีนต่าง 1 กิโลกรัม ต่อน้ำส้มควันไม้ 2 ลิตร 1 เดือน กรองกากออกใช้ผสมน้ำ 200 เท่า

อัตราการใช้ น้ำส้มควันไม้ 1:20 ผสมน้ำ 20 เท่า (น้ำส้มควันไม้ 5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร)

* พ่นลงดิน  ทำลายจุลินทรีย์  ไส้เดือนฝอย แมลง ในดินควรทำก่อนเพาะปลูก 10 วัน

* ทาผิวหน้าไม้ที่เป็นเชื้อรา

อัตราการใช้  น้ำส้มควันไม้ 1:50 ผสมน้ำ 50 เท่า (น้ำส้มควันไม้ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร)

* ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำลายพืชแล้ว

* ป้องกันปลวกมด

อัตราการใช้ น้ำส้มควันไม้ 1 100 ผสมน้ำ 100 เท่า (น้ำส้มควันไม้ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร)

* ราดโคนต้นไม้ รักษาโรครา และโรคเน่า

อัตราการใช้  น้ำส้มควันไม้  1:200 ผสมน้ำ 200 เท่า

(น้ำส้มควันไม้ ½ ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร)       

* ฉีดพ้นใบ ขับไล่แมลงทุกๆ 7-15 วัน

* รดโคนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ป้องกันเชื้อรา

* ใช้หมักกับใบสะเดา หางไหลแดง ข่าแก่ ตะไคร้หอม เพื่อเพิ่ม(ฤทธิ์การไล่แมลง ป้องกันโรค เก็บได้นานไม่บูด

อัตราการใช้ น้ำส้มควันไม้ 1:500  ผสมน้ำ 500 เท่า

(น้ำส้มควันไม้ 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ หรือ 20 ลิตร)

* ฉีดพ้นผลอ่อน เพื่อช่วยขยายให้ผลโตขึ้น หลังติดผล 15 วัน และก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน ทำให้รสชาติหวานขึ้น

อัตราการใช้ น้ำส้มควันไม้ 1:1000 ผสมน้ำ 1000 เท่า

(น้ำส้มควันไม้ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ปี๊บ หรือ 20 ลิตร)

* ใช้ผสมสารเคมี สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีลงได้ถึงประมาณ 50% เนื่องจากทำให้เกิดการละลายที่ดีขึ้น

 

การใช้ประโยชน์น้ำส้มควันไม้ในการปศุสัตว์

อัตราการใช้  น้ำส้มควันไม้ 1:200 ผสมน้ำ 200 เท่า

(น้ำส้มควันไม้ ½ ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร

* ใช้ 2 ลิตร ผสมท่านบด 8 กิโลกรัม แล้วผสมอาหารสัตว์ 990 กิโลกรัม ทำให้การย่อยอาหารดีขึ้น ยับยั้งการเกิดแก๊สป้องกันโรคท้องเสีย เพิ่มรสเนื้อสัตว์ ไข่แดงใหญ่ขึ้น เพิ่มน้ำนมลดการเกิดแก๊สแอมโมเนีย และ Sulfur Dioxide ในมูลสัตว์ และเพิ่มคุณภาพปุ๋ยจากมูลสัตว์ ใช้อาหารในการเลี้ยงน้อยลง 5% ในเวลาเท่ากัน

* ฉีดในฟาร์มปศุสัตว์  เพื่อลดกลิ่นและแมลง

 

การใช้ประโยชน์น้ำส้มควันไม้ในครัวเรือน

อัตราการใช้  น้ำส้มควันไม้ 100% ไม้ต้องผสมน้ำ

รักษาแผลสด อัตราการใช้น้ำส้มควันไม้ 1:20 ผสมน้ำ 20 เท่า (น้ำส้มควันไม้ 5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร)

ทำลายปลวก และมด (ยกเว้นมดแดง) อัตราการใช้ น้ำส้มควันไม้ 1:50 ผสมน้ำ 50 เท่า (น้ำส้มควันไม้ 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร)

พ้นหรือราดที่พื้นเพื่อป้องกันปลวกและมด (ยกเว้นมดแดง) และสัตว์ต่างๆ เช่น ตะขาบ แมงป่อง กิ้งกือ อัตราการใช้ น้ำส้มควันไม้ 1:100 ผสมน้ำ 100 เท่า (น้ำส้มควันไม้ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร)

หมักขยะสด 1 เดือน เมื่อใช้ผสมน้ำอีก 5 เท่า

 

การใช้ประโยชน์น้ำส้มควันไม้สกัด

* เข้มข้น 100% รักษาแผลสด แผลน้ำร้อนและไฟลวกน้ำกัดเท้า เชื้อรา กลากเกลื้อน และโรคผิวหนังต่างๆ

* น้ำส้มควันไม้ 1cc ต่อสบู่เหลว 250 cc เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นตัวและความชุ่มชื่นให้แก่ผิว

* น้ำส้มควันไม้ 1cc ลงในขวดแชมพูสระผสม 250cc ช่วยป้องกันการเกิดรังแค และเชื้อราบนหนังศีรษะ

* น้ำ 10 เท่า เช็ดเท้าเพื่อป้องกันกำจัดกลิ่น

* ผสมน้ำอาบ 1cc ต่อน้ำ 10 ลิตร แก้กลาก เกลื้อน

* ผสมในสบู่ก้อน โลชั่นทาผิวให้ผิวนุ่มและชุมชื้น

* ใช้ผลิตสานช่วยย่อย ทั้งมนุษย์ และปศุสัตว์ และช่วยให้ระบบการดูดซึมอาหารทำงานได้ดี

* ใช้ผลิตยาฆ่าเชื้อไทฟอยด์  อาหารเสริมการทำงานของตับ

 

ข้อควรระวังการใช้น้ำส้มควันไม้

* โดยทั่วไปควรน้ำส้มควันไม้เจือจางประมาณ 300:1 ถึง 1000:1 มิฉะนั้น อาจเกิดผลเสียต่อพืช

* ก่อนนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องกักทิ้งไว้อย่างน้อย 3 เดือน

* ระวังอย่าให้น้ำส้มควันไม้เข้าตาอาจทำให้ตาบอดเนื่องจากมีกรดสูง

* น้ำส้มควันไม้ไม่ใช้ปุ๋ยเป็นเพียงตัวเสริมประสิทธิภาพให้กับพืชเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนปุ๋ยได้

* การใช้เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และแมลงในดิน ควรทำก่อนการเพาะปลูก 10 วัน

* การฉีดพ้นเพื่อให้ดอกติดผลควรฉีดก่อนที่ดอกจะบาน 

คำสำคัญ (Tags): #น้ำส้มควันไม้
หมายเลขบันทึก: 377110เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2010 14:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 15:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)
  • สวัสดีครับ
  • ขอบคุณครับที่นำมาแบ่งปัน
  • กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี
  • ทำเป็นแผ่นพับไว้แจกเกษตรกรน่าจะดีนะครับ

หวัดดีครับ

  • ปลวกมากมาย จะล้มบ้านอยู่แล้ว
  • จะลองดูกับปลวกดูซะหน่อย
  • ได้ผลประการใดแล้วจะรายงานให้ทราบ ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท