โดมิคุม..ทำให้กลุ้ม


"ยาที่คุณหมอให้รับทานก่อนนอนเยอะมากๆแล้ว..ยาฉีดก็ได้ไปแล้วทำไมผู้ป่วยยังไม่หลับเสียที"

สวัสดีคะทุกๆท่านตึกมุกขอเข้ามาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะคะ..เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเก่าๆสำหรับท่านที่มีประสบการณ์มาก่อน แต่สำหรับตึกมุกยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่ค่ะ...จากภาระกิจใหม่ตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายนมากับการดูแลผู้ป่วยเฮโรอีนทำให้ทางตึกมุกเดิมที่ไม่เคยรับผู้ป่วยผงขาวมาก่อนก็ต้องปรับตัวและค้นคว้าอ่านเพิ่มเติมเพื่อการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพเพราะเจ้าหน้าที่พยาบาลหลายท่านไม่เคยมีประสบการณ์เลยจริงๆค่ะ

จากประสบการณ์ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยผงขาวเดี๋ยวนี้จะใช้ยาประเภทอื่นร่วมด้วย มีน้อยรายที่จะใช้ผงขาวบริสุทธิ์เนื่องจากตัวยาค่อนข้างแพงและหายาก บางรายหยุดใช้ผงขาวแต่ใช้ยาชนิดอื่นทดแทน เช่น ใช้เมทาโดน แต่ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดไม่ได้กินทดแทนเหมือนที่สถาบันเราใช้  เมื่อเร็วๆนี้ทางตึกรับผู้ป่วยใช้ผงขาวฉีดร่วมกับโดมิคุม และเมทาโดนกิน โดยเลิกใช้ผงขาวได้มา 1 เดือนแล้ว ที่ยังเหลือ คือ โดมิคุม วันละ 4 เม็ด ฉีดเข้าหลอดเลือดมานาน 8 เดือน ร่วมกับเมทาโดนกินวันละ 40 มิลลิกรัม ปัญหาของผู้ป่วยก็คือทำอย่างไรก็ไม่หลับทั้งที่แพทย์ได้ให้ยาทั้งยากินและฉีดในปริมาณมากแล้ว ชีพจรเต้นเร็วเนื่องจากได้รับยามากสภาพร่างกายดูแย่แต่ผู้ป่วยก็ยังไม่นอน

สำหรับครั้งนี้คงยังไม่พูดถึงการพยาบาลและการรักษากับปัญหานี้นะคะ แต่จะมาดูเรื่องของตัวยาโดมิคุมกัน

ยานอนหลับมิดาโซแลม หรือชื่อทางการที่เรารู้จักกันว่าโดมิคุมยานอนหลับที่ใช้ในทางการแพทย์มีหลายกลุ่ม กลุ่มที่นิยมใช้มากที่สุดคือ กลุ่ม เบนโซไดอะซีพีน ซึ่งยาที่อยู่ในกลุ่มนี้มีอยู่ตัวหนึ่งที่มีการนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรม ด้วยการนำไปมอมเมาเหยื่อเป้าหมายที่เป็นหญิง ดังจะเห็นปรากฏเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เป็นระยะ ๆ ถึงแม้ว่ายาตัวนี้จะจัดเป็นยาควบคุมที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นและไม่มีจำหน่ายตามร้ายขายยาทั่วไป แต่ก็พบว่ามีการลักลอบซื้อขายกันอยู่ หรือมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด อีกทั้งมีประชาชนส่วนหนึ่งยังมีการซื้อยาตัวนี้มารับประทานเองโดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสีย ซึ่งอาจเป็นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับยาดังกล่าว ยาที่กล่าวถึงข้างต้นนี้คือ มิดาโซแลมมิดาโซแลม คืออะไร
มิดาโซแลมเป็นชื่อทางเคมีของยา ส่วนชื่อทางการค้า เช่นโดมิคุม จัดเป็นยานอนหลับที่อยู่ในกลุ่มเบนโซไดอาซีพีน ชนิดเม็ดจะใช้รับประทานเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับเป็นยาที่ถูกดูดซึมได้ดีที่สุดจากทางเดินอาหารเมื่อเทียบกับยานอนหลับตัวอื่น และมีค่าครึ่งชีวิตสั้นมากประมาณ 2 วัน จึงเหมาะสำหรับคนที่หลับยากแต่เมื่อหลับแล้วจะหลับได้ปกติถึงเช้า ดังนั้น จึงไม่เหมาะที่จะใช้ในผู้ที่นอนหลับได้เองแต่มักตื่นกลางดึก แต่มีข้อควรระวังคือ ควรใช้ยานี้เพียงระยะสั้น ๆ เพราะถ้าใช้ยาติดต่อกันนาน ๆ จะทำให้เกิดการติดยาได้
ลักษณะทางกายภาพของยา และขนาดความแรง
มิดาโซแลมที่ชื่อการค้า เช่น โดมิคุม ชนิดรับประทานลักษณะเป็นเม็ดรีสีฟ้า ด้านหนึ่งมีตัวอักษรคำว่า ROCHE 15 ส่วนอีกด้านหนึ่งจะมีขีดแบ่งครึ่งเม็ด ขนาดความแรง 15 มิลลิกรัม ส่วนชนิดฉีด มีลักษณะเป็นแอมพูดใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำหรือเข้ากล้ามเนื้อจะมีขนาดความแรง 5 มิลลิกรัม/แอมพูล และขนาดความแรง 15 มิลลิกรัม/3มิลลิกรัม/แอมพูลขนาดรับประทาน
ผู้ใหญ่ : รับประทานในขนาด 7.5 - 15 มิลลิกรัม ก่อนนอน
คุณสมบัติเด่นของมิดาโซแลม
(Midazolam)
คุณสมบัติเด่นคือ ฤทธิ์สงบประสาท ทำให้นอนหลับ และฤทธิ์ทำให้สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ ทำให้นิยมใช้ในการทำยาสลบโดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ การให้ยาโดยการรับประทานจะเริ่มปรากฏฤทธิ์ที่ทำให้ง่วงที่เวลาประมาณ 15 นาที ขณะที่การฉีดเข้าหลอดเลือดดำจะ ออกฤทธิ์ภายในเวลา 1-5 นาที
อาการไม่พึงประสงค์
อาการที่พบบ่อยได้แก่ ง่วงซึม เดินเซ หากได้รับยาติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดภาวะพึ่งยาทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ และเมื่อหยุดยากะทันหันก็อาจก่อให้เกิดอาการถอนยาคืออาการนอนไม่หลับ การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำอาจกดการหายใจและทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ อาการอื่น ๆ ที่พบได้บ้างได้แก่ พฤติกรรมบกพร่อง ความจำด้อยลง ปวดศีรษะ มึนงง สับสน วิตก กังวล ไม่อยู่นิ่ง เปลี้ย เวียนศีรษะ เพ้อ กระสับกระส่าย เดินเซ ฝันร้าย พูดไม่ชัด คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง ท้องผูกการเกิดพิษเฉียบพลัน
การที่ร่างกายได้รับมิดาโซแลม เกินขนาด จะทำให้เกิดอาการซึมมากหลับนานผิดปกติ กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน การตอบสนอง ลดลง สับสนไม่รู้สึกตัว และโคม่า หากมีอาการนอนไม่หลับ ประสาทหลอน พฤติกรรมผิดปกติ ควรหยุดยาทันทีและรีบปรึกษาแพทย์ การใช้ยาในทางที่ผิด
นำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมการควบคุมตามกฎหมาย
มิดาโซแลม จัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ควบคุมการนำเข้าและจำหน่ายโดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม และผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง ใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้หรือสัตว์ที่ตนบำบัดอยู่ โดยห้ามขายในสถานที่ขายยาโดยเด็ดขาด อาจกล่าวได้ว่า มิดาโซแลม เป็นยาที่กำหนดให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวด การจำหน่ายต้องผ่านกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะอนุญาตให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้กับคนไข้เท่านั้น ผู้ที่ผลิตขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน ครอบครอง จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุกบทลงโทษเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518ความผิด บทกำหนดโทษ มาตรา
ผลิต,ขาย,นำเข้า,ส่งออก ระวางโทษจำคุก5ปี - 20ปีปรับตั้งแต่ 100,000 บาท - 400,000 บาท มาตรา 89
ครอบครอง ระวางโทษจำคุก 5 ปี - 20 ปี

ปรับตั้งแต่ 100,000 บาท - 400,000 บาท มาตรา 106 ทวิ

เสพ ระวางโทษจำคุก 1 ปี - 5 ปี
ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท - 100,000 บาท มาตรา 106 ตรี
จูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวงหรือขู่เข็ญให้ผู้อื่นเสพ ระวางโทษจำคุก 2 ปี - 10 ปี
ปรับตั้งแต่ 40,000 บาท - 200,000 บาท มาตรา 106 จัตวา วรรค 1
จูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม

ใช้อุบายหลอกลวงหรือขู่เข็ญให้ผู้อื่นเสพ โดยเป็นการกระทำต่อหญิง หรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ระวางโทษจำคุก 3 ปี - ตลอดชีวิต
ปรับตั้งแต่ 60,000 บาท - 500,000 บาท มาตรา 106 จัตวา วรรค 2

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ายานอนหลับอย่างมิดาโซแลม ถึงแม้จะมีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่โทษที่เกิดขึ้นหากใช้ยาไม่ถูกต้องก็มีไม่น้อย และยิ่งถ้านำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การนำไปก่ออาชญากรรม ก็ยิ่งก่อให้ผลเสียอย่างมหันต์ ดังนั้นการใช้ยาชนิดนี้จึงต้องอยู่ในความ ดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและหากพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวยาตัวนี้ ขอให้แจ้งมาที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือร้องเรียนมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 590-7354-5 ตลอดเวลา ราชการ ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะได้ ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อ

 

หมายเลขบันทึก: 37518เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2006 21:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 02:22 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
ขอบคุณค่ะที่หามาให้อ่านเยอะแยะเลย มีประโยชน์มาก
 ก็เลยอยากรู้ว่า แล้วเรื่องราวของคนไข้รายนี้เป็นไงต่อ ค่ะ   ขอบคุณ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท