การจัดความรู้( KM) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

KM คืออะไร

เราไปเกี่ยวข้องอย่างไรกับ KM

เราจะทำอย่างไรกับ KM

หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตใช้การไม่ได้มาเป็นเวลา 5 สัปดาห์  งานไม่เดินหน้าเลย  เมื่อมีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว  ติดตั้งโปรแกรมและนำข้อมูลเก่าลงแล้ว  เรียนรู้ด้วยตัวเอง  พบว่า  สาเหตุที่อินเตอร์เนตใช้การไม่ได้เพราะอะไร 

เมื่อเครื่องมือครบแล้ว  เราชาวครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพท.กทม.เขต 2  จะนำแก่นความรู้  มาลงในขุมความรู้  และสายธารแห่งความรู้ (พูดถูกหรือเปล่า) 

พวกเราไม่ต้องคุยกันแล้ว  เราคุยกันบ่อยมาก  เนื่องจากการอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของครูผู้สอนภาษาอังกษเมื่อปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ทำประโยชน์ให้เราตั้งตัวได้ทันเหตุการณ์คราวนี้  หวังว่าไม่หลงประเด็น  (ไม่ได้ไปอบรม KM)

ขอบคุณ ERIC  และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ผ่านให้พวกเราชาวครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้ไปอบรมและจัดความรู้ไว้เรียบร้อย  และขอบคุณพวกเราทุกคนที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างจริงจัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้ความเห็น (2)

ครูแอน
IP: xxx.170.209.134
เขียนเมื่อ 
You're really good teacher.I'm English teacher, I teach in a hilltribe school, The students hard to understand and learn English...How do I do?
  • เย้ ดีใจจัง  บันทึกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  มีผู้สนใจตอบแล้ว เป็นครูเก่งภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
  • สวัสดีค่ะ  ครูแอน  ปัญหามีก็ย่อมแก้ได้ค่ะ  พยายามหาวิธีที่ง่ายและได้ผล  ซึ่งต้องศึกษาหาทางแก้  ถึงแม้ว่าจะแก้ไม่ได้หมด  แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้แก้เลยค่ะ
  • สุภาษิตจีนกล่าวว่า  ก้าวแรกอย่างมั่นคงในการเดินทางหมื่นลี้ ค่ะ