ครูภาษาอังกฤษจะเข้าใจครูภาษาอังกฤษด้วยกัน

อาจจะเป็นเพราะเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยกัน จึงพูดเข้าใจกันง่าย เข้ามาให้กำลังใจกัน ชมเชยอยู่เสมอ

ตั้งแต่เข้ามาใน gotoKnow เป็นเวลา เดือนเศษๆ  พบว่า  มีครูภาษาอังกฤษที่เข้ามาพูดคุยด้วยกันสม่ำเสมอ  ได้แก่...คุณขจิต  ฝอยทอง  อาจจะเป็นเพราะเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยกัน  จึงพูดเข้าใจกันง่าย  เข้ามาให้กำลังใจกัน  ชมเชยอยู่เสมอ 

ที่โรงเรียนจะมีการผลัดกันนิเทศเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษด้วยกัน  และการสอนของครูจ้างชาวต่างประเทศ  ตามวาระและปฏิทินปฎิบัติงาน  การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละคนมีแนวการสอน  วิธีที่แตกต่างกัน  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการสอนของตัวเอง

บางครั้งเมื่อติดตามการสอนของครูแล้ว  พบว่า  น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  แต่ครูผู้สอนเองจะรู้ดีว่า  อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับนักเรียนในชั้นของตนเอง  แนะนำไปบ้างปฏิบติตามบ้าง  แล้วแต่ท่าน  ไม่ได้บังคับ

แต่สิ่งที่ดีที่ตามมาหลังจากการสังเกตการสอน  คือการปรับปรุงตนเอง

เท่านี้ล่ะที่สังคมแห่งการเรียนรู้ต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เคยสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 ปีครับ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ มองเห็นความความคาดหวังและมุ่งมั่น เห็นใจในภาระงานที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ครูมืออาชีพต้องไม่ท้อนะครับ

ขอบคุณค่ะ ผอ.บวร  การที่จะหมดกำลังใจหรือท้อถอยนั้น  เกิดมากจากการไม่ประสบความสำเร็จซ้ำแล้วซ้ำอีก  แต่ดิฉันยังไม่ถึงภาวะเช่นนั้นค่ะ

วิชาภาษาอังกฤษมีเนื้อหาที่เป็นภาระมากกว่ากลุ่มการเรียนรู้อื่นๆ  เพราะนักเรียนไม่มีโอกาสได้ฝึกหรือพัฒนาเท่ากับวิชาอื่นๆ  นอกจากจะมาพัฒนากันที่โรงเรียน  ซึ่งโครงสร้างของหลักสูตรใน

ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-3  นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษเพียง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6 นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษเพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่โรงเรียนถือว่านักเรียนโชคดีที่อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยครูจ้างชาวต่างประเทศ  นักเรียนจึงมีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 1 ชั่วโมง

และในปัจจุบันท่านผู้อำนวยการก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนเสริมในตอนเย็นก่อนกลับบ้านอีก 1 ชั่วโมง  จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มวิชาคละกันไป

สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติเบื้องต้น  คือ  การที่นักเรียนมีเวลาได้ใกล้ชิดครูมากขึ้น  ดิฉันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาว่า  สอนนักเรียนอย่างมีความสุข  นักเรียนรับความรู้จากครูได้อย่างไม่เบื่อหน่าย