ตั้งแต่เข้ามาใน gotoKnow เป็นเวลา เดือนเศษๆ  พบว่า  มีครูภาษาอังกฤษที่เข้ามาพูดคุยด้วยกันสม่ำเสมอ  ได้แก่...คุณขจิต  ฝอยทอง  อาจจะเป็นเพราะเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยกัน  จึงพูดเข้าใจกันง่าย  เข้ามาให้กำลังใจกัน  ชมเชยอยู่เสมอ 

ที่โรงเรียนจะมีการผลัดกันนิเทศเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษด้วยกัน  และการสอนของครูจ้างชาวต่างประเทศ  ตามวาระและปฏิทินปฎิบัติงาน  การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละคนมีแนวการสอน  วิธีที่แตกต่างกัน  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการสอนของตัวเอง

บางครั้งเมื่อติดตามการสอนของครูแล้ว  พบว่า  น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  แต่ครูผู้สอนเองจะรู้ดีว่า  อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับนักเรียนในชั้นของตนเอง  แนะนำไปบ้างปฏิบติตามบ้าง  แล้วแต่ท่าน  ไม่ได้บังคับ

แต่สิ่งที่ดีที่ตามมาหลังจากการสังเกตการสอน  คือการปรับปรุงตนเอง

เท่านี้ล่ะที่สังคมแห่งการเรียนรู้ต้องการ