ครูภาษาอังกฤษจะเข้าใจครูภาษาอังกฤษด้วยกัน

  ติดต่อ

  อาจจะเป็นเพราะเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยกัน จึงพูดเข้าใจกันง่าย เข้ามาให้กำลังใจกัน ชมเชยอยู่เสมอ   

ตั้งแต่เข้ามาใน gotoKnow เป็นเวลา เดือนเศษๆ  พบว่า  มีครูภาษาอังกฤษที่เข้ามาพูดคุยด้วยกันสม่ำเสมอ  ได้แก่...คุณขจิต  ฝอยทอง  อาจจะเป็นเพราะเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้วยกัน  จึงพูดเข้าใจกันง่าย  เข้ามาให้กำลังใจกัน  ชมเชยอยู่เสมอ 

ที่โรงเรียนจะมีการผลัดกันนิเทศเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษด้วยกัน  และการสอนของครูจ้างชาวต่างประเทศ  ตามวาระและปฏิทินปฎิบัติงาน  การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละคนมีแนวการสอน  วิธีที่แตกต่างกัน  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการสอนของตัวเอง

บางครั้งเมื่อติดตามการสอนของครูแล้ว  พบว่า  น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้  แต่ครูผู้สอนเองจะรู้ดีว่า  อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับนักเรียนในชั้นของตนเอง  แนะนำไปบ้างปฏิบติตามบ้าง  แล้วแต่ท่าน  ไม่ได้บังคับ

แต่สิ่งที่ดีที่ตามมาหลังจากการสังเกตการสอน  คือการปรับปรุงตนเอง

เท่านี้ล่ะที่สังคมแห่งการเรียนรู้ต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 37505, เขียน: , แก้ไข, 2014-05-05 15:22:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #enginstruction

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

เคยสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 ปีครับ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ มองเห็นความความคาดหวังและมุ่งมั่น เห็นใจในภาระงานที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ครูมืออาชีพต้องไม่ท้อนะครับ

ขอบคุณค่ะ ผอ.บวร  การที่จะหมดกำลังใจหรือท้อถอยนั้น  เกิดมากจากการไม่ประสบความสำเร็จซ้ำแล้วซ้ำอีก  แต่ดิฉันยังไม่ถึงภาวะเช่นนั้นค่ะ

วิชาภาษาอังกฤษมีเนื้อหาที่เป็นภาระมากกว่ากลุ่มการเรียนรู้อื่นๆ  เพราะนักเรียนไม่มีโอกาสได้ฝึกหรือพัฒนาเท่ากับวิชาอื่นๆ  นอกจากจะมาพัฒนากันที่โรงเรียน  ซึ่งโครงสร้างของหลักสูตรใน

ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-3  นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษเพียง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6 นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษเพียง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ที่โรงเรียนถือว่านักเรียนโชคดีที่อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยครูจ้างชาวต่างประเทศ  นักเรียนจึงมีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 1 ชั่วโมง

และในปัจจุบันท่านผู้อำนวยการก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนเสริมในตอนเย็นก่อนกลับบ้านอีก 1 ชั่วโมง  จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มวิชาคละกันไป

สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติเบื้องต้น  คือ  การที่นักเรียนมีเวลาได้ใกล้ชิดครูมากขึ้น  ดิฉันมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาว่า  สอนนักเรียนอย่างมีความสุข  นักเรียนรับความรู้จากครูได้อย่างไม่เบื่อหน่าย