โครงการการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร จัดประชุมเสวนาแกนนำคุณกิจหมู่บ้านเชิงปฏิบัติการ อำเภอพระพรหม


บางคนที่นำเสนอหลงประเด็นแต่ถึงแม้นจะหลงประเด็น กลับได้สิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก

              ผมได้รับการประสานจากท่านจรัญ  ผอ.กศน.อำเภอพระพรหม  และเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากร  "โครงการการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร" ในการจัดประชุมเสวนาแกนนำคุณกิจหมู่บ้านเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้น วันนี้ (6 ก.ค.49)  เป้าหมาย จำนวน 80 คน  จาก 10 หมู่บ้าน ๆ ละ 8 คน
             เดินทางเข้าถึงศาลาประชาคม  ได้เจอ อ.จำนง หนูนิล(ครูนงเมืองคอน)  เดินยิ้มเข้ามาสวัสดีทักทาย พร้อมแนะนำทีมงานอีก  2 ท่าน ให้รู้จักว่าเขียน Blog แล้วเหมือนกัน 
             ก่อนเล่าเรื่องราวกิจกรรมของวันนี้  ขอเล่าที่ไปที่มาของโครงการก่อน ดังนี้ครับ

 •  ท่านผู้ว่า ฯ วิชม ทองสงค์   จัดการแก้จนจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้ กระบวนการ KM เป็นเครื่องมือ และจัดทำ"โครงการการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร" ขึ้น
 • ดำเนินโครงการแบบบูรณาการจากทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
 •  อ.ภีม จาก ม.วลัยลักษณ์ ผู้ประสาน    
 • ท่านผู้ว่า + หน.ส่วนราชการ : คุณเอื้อ/อำนวยจังหวัด 
 • ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ส่วนละ 5 คน : คุณอำนวยกลาง 
  (ผมอยู่ในคณะนี้ครับ)    
 • นายอำเภอ/หน.ส่วนราชการ : คุณเอื้อ/อำนวยอำเภอ 
 • เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่ : คุณอำนวยตำบล
 • แกนนำ หมู่บ้าน ๆ ละ 8 คน (ผู้เก็บข้อมูลหมู่บ้านในปี 48 โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นเจ้าภาพในขณะนั้น) : คุณกิจ
 • ปี 49 ดำเนินต่อยอดโครงการ จากหมู่บ้านที่เก็บข้อมูลแล้ว โดยให้ กศน.จังหวัด เป็นกองเลขา  ดำเนินการบูรณาการหน่วยราชการ ใช้ "การจัดการความรู้"เป็นเครื่องมือ  
 • แบ่งอำเภอออกเป็นโซนตามลักษณะภูมิประเทศ เพื่อความสะดวกในการดำเนินโครงการ เป็น 5 โซน 
 • ให้คุณอำนวยกลาง อำนวยการช่วยเหลือโซนต่าง ๆ

           ผมเองได้รับมอบหมายจากที่ประชุม "อำนวยกลาง" ให้ช่วยเหลือ"โซนตาปี 2 "  ซึ่งไม่มีอำเภอพระพรหมอยู่ในโซนนี้  ผมเข้ามาต่างโซนที่ผมรับผิดชอบ  จึงถูกเชิญในฐานะวิทยากรครับ ในวันนี้

                   อ.จำนง กับผม ได้รับมอบหน้าที่ให้ดำเนินการ ต่อจาก พิธีกร ผอ.จรัญ  ซึ่ง อ.จำนง กับผม ชี้แจง คุณกิจสั้น ๆ พอเข้าใจ และให้ฝึกปฏิบัติการตามใบงาน ที่เตรียมไว้  คือเป้าหมายงาน หรือเป้าหมายกิจกรรมแก้จน  โดยให้ฝึกตั้งเป้าหมายของครัวเรือนของตนเองก่อน  งานที่ฝึกเรียนรู้ในวันนี้คุณกิจหมู่บ้านละ 8 คน ต้องไปขยายผลกับทีมงาน อีก 7 คน ต่อหนึ่งคน เมื่อครบตามขั้นตอนนี้ จะมีคุณกิจในหมู่บ้านเกิดขึ้นเป็น 64 คน  และ 64 คน นี้จะเป็นเวทีเรียนรู้แก้จนในหมู่บ้านต่อไป หมู่บ้านละ 6 เวที  
                   

              

             เมื่อทุกคนฝึกกำหนดเป้าหมายแล้ว  แต่ละหมู่บ้าน ส่งตัวแทนออกมานำเสนอ  และในช่วงนี้พบว่า  บางคนที่นำเสนอหลงประเด็น
แต่ถึงแม้นจะหลงประเด็น  กลับได้สิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก  และผู้ร่วมสัมมนาก็ให้การยอมรับ ซึ่งพบว่า องค์ความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านหลั่งไหลออกมามากมายจริง ๆ   และเป็นประโยชน์กับชุมชนทั้งนั้น

                
                 และได้รู้ว่าคุณกิจนั้น  รู้จักโยงข้อมูล ศักยภาพในชุมชน กับสภาวะปัจจุบัน  เพื่อแก้ปัญหาความยากจน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด

                

                 ภาคบ่าย อ.จำนง ได้ขอลากลับก่อนเพราะมีภาระกิจ  ผมกับ ผอ.จรัญ ดำเนินการต่อ  โดยผมชี้แจงสั้น ๆ ในเรื่องการวางแผนการจัดเวที  โดยชี้ประเด็นว่าควรคำนึงถึงอะไรบ้างที่จะไม่เป็นอุปสรรค  เช่น วันประเพณี วันดีที่ชาวบ้านมักจะทำพิธีกรรม เป็นต้น
                ให้ทีมคุณกิจแต่ละหมู่บ้าน ช่วยกันพิจารณา กำหนดแผนการจัดเวที จำนวน 6 ครั้ง ว่าดำเนินการเมื่อไหร่  ที่ไหน  เรื่องอะไร เพราะแต่ละหมู่บ้านเรื่องพูดคุยจะแตกต่างกันไป  ตามศักยภาพพื้นที่  อาชีพและวิถีชีวิต

                  

                  เมื่อแต่ละหมู่บ้านกำหนดแผนแล้วก็ส่งตัวแทนออกมานำเสนอ
                 ในการจัดประชุมแกนนำครั้งนี้  ได้พบความรู้ฝังลึกของแกนนำที่ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดในหลาย ๆ เรื่อง  คาดว่า เวที 6 ครั้ง ที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไป  คงจะได้พบ องค์ความรู้ภูมิปัญญามากขึ้นและได้ใจจริงของชุมชนมาช่วยกันแก้ปัญหาของเขาเอง

หมายเลขบันทึก: 37501เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2006 18:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:26 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่าน


ความเห็น (5)
 • บันทึกได้ละเอียดและรวดเร็วดีจังครับ
 • น่าจะสนุกนะครับทำงานหลายๆ หน่วยงานบูรณาการกัน
 • ขอบพระคุณที่บันทึกมาแบ่งปันครับ
ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
ชอฃมเชยครับ
      ขอชื่นชมกับการทำงานของทีมนครศรีธรรมราช  ที่มีการบูรณาการกันจริงๆ  ทำขอบเขตของแต่ละหน่วยงานให้เบลอๆ  ยึดชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง  ได้ไปสัมผัสและเห็นมาหลายงาน/โครงการ
ชาญวิทย์ - นครศรี ฯ

เรียน ท่านรองอธิบดีไพโรจน์

          ขอบพระคุณท่านรองมากครับ  ที่ท่านได้เยี่ยมและสนในบันทึกของกระผม พร้อมให้คำชมเชยเป็นขวัญกำลังใจมาก ๆ เลยครับ

                                  ชาญวิทย์ สมศักดิ์
                                           

ชาญวิทย์ - นครศรี ฯ

ขอบคุณ คุณสิงห์ป่าสัก  คุณสำราญ มากนะครับ  อยากให้ช่วยแนะนำบ้างในส่วนที่เห็นว่าบกพร่อง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท