ผู้เขียนสอนนักเรียนเรื่อง  บ้าน  เมื่อสอนคำศัพท์  และกิจกรรมต่างๆแล้ว  นักเรียนสามารถตอบคำถาม  เมื่อถึงคราวจะวัดและประเมินผล  ได้สั่งให้นักเรียนจัดทำบ้านจำลองจากกล่องและเศษวัสดุอย่างง่ายๆมาส่ง  พร้อมกับการนำเสนอว่าบ้านของตนเป็นอย่างไร  มีสิ่งของอะไรบ้างในบ้าน  นักเรียนจะมีงานมาส่งและพูดได้ตามประสา  ตามความเข้าใจที่มีอยู่

การอ่านข้อความจากหนังสือเรียนนั้น  คงจะไม่พอเพียงในการฝึกอ่านออกเสียง  เมื่อจัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่เน้นภาระงาน  นักเรียนได้พัฒนาสมองทั้ง 2 ซีก  งานศิลปะและภาษา

ประโยคง่ายๆที่นักเรียนใช้ในวันนี้

This is my home.  A bed is in my bedroom.I sleep in my bed.

นักเรียนบางคนประดิษฐ์บ้านเป็นห้องนั่งเล่น  ห้องน้ำ  ห้องรับประทานอาหาร  ห้องครัว  แล้วแต่นักเรียนจะสนใจ  ครูไม่บังคับ