ลักษณะของโรงพยาบาล 

-   เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง

พื้นที่บริการ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้างกิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ 28 ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จในที่ 26 มีนาคม 2542 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 21 ล้านบาท

     เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่ว ตั้งแต่ที่ 4 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา  และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2545 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้นคือ นางสุารัตน์ เกยุราพันธ์

ภาพพิธีเปิดงาน ดังรูป

ป้ายโรงพยาบาลเกาะช้าง

 ป้ายโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

ผู้อำนวยการทำการต้อนรับ

ผู้อำนวยการลงมาทำการต้อนรับ

ร่วมกันเปิดป้าย 

เยี่ยมผู้ป่วย

กดเปิดป้าย

มอบของดีเกาะช้าง

ถ่ายรูปรวมเกาะช้าง