ผู้อ่านที่เคารพคะ ด้วย สำนักพระราชวังได้นำภาพในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2549 ซึ่งเป็นภาพที่มีความละเอียดสูง ทางสำนักราชวังอนุญาตให้ดาวโหลด และสามารถนำไปอัดเป็นภาพขนาด 3 x5 นิ้ว ถึง 8.5x13 นิ้ว จำนวนกว่า 500 ภาพ ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักพระราชวัง โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

เชิญที่นี่นะคะ http://www.palaces.thai.net/