การตรวจเยี่ยมเพื่อการพัฒนา

การตรวจเยี่ยมของ พรพ.เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพการพัฒนาตนเองสำหรับองค์กร การตรวจเยี่ยมโดยทีมที่ปรึกษาหาใช่สิ่งที่จับผิดหรือข้อบกพร่องก็หาไม่  แต่กลับเป็นคำแนะนำ ชี้ช่องทางการปฏิบัติ รวมถึงการช่วยวิเคราะห์ระบบการทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้รับการตรวจเยี่ยมอย่างเราต้องทำความเข้าใจและศึกษา งานทุกงานย่อมต้องมีกรอบกระบวนการปฏิบัติ สามารถแสดงหลักฐานข้อมูลเชิงเอกสารที่มีมาตรฐานชัดเจน รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ระบบงาน องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ ต้องมีการจัดการองค์ความรู้   KM คือสิ่งที่ต้องพัฒนาในหน่วยงานให้เกิดขึ้นให้ได้  อย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นที่เราเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chouwkomonความเห็น (0)