เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  โรงเรียนได้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้กับนักเรียนในเรื่อง  การประหยัด  และ  ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยการจัดให้มีตลาดนัด

มีชื่อเรียกง่ายๆ สั้นๆว่า....ตลาดนัดหัดขาย

ที่ตลาดนัด  จะมีแต่นักเรียนตัวน้อยๆ  ที่นำสินค้า  ที่ไม่ใช้แล้ว  แต่สภาพยังดีอยู่  นำมาขายในราคาถูก  เผื่อจะมี  เพื่อนๆๆ ชอบ และ ซื้อหา  ไปเล่น  ไปใช้

*****

10july2

*****

ที่โรงเรียน  ครูอ้อย  สอนอยู่นั้น  มีกิจกรรมนี้มานานแล้ว  บูรณาการ  กับวิชาต่างๆ  เช่น  คณิตศาสตร์  ในเรื่องการทำบัญชี  รายจ่าย  หรือ  วิชาภาษาไทย  เขียนเล่าเรื่อง  บรรยากาศที่ได้ในกิจกรรมนี้ 

ภาษาอังกฤษ  ก็ยังได้  หาก  นำประโยค  หรือ กลุ่มคำมาใช้

*****

สินค้า  ส่วนใหญ่  เป็นของเล่น  ที่เล่นจนเบื่อแล้ว  ของใช้  กระจุกกระจิก  บางคนที่บ้าน  เป็นร้านขายต้นไม้   ก็นำต้นไม้มาขาย ราคาไม่แพง  เห็นนักเรียน  หิ้วต้นไม้ กลับไปปลูกที่บ้าน....ชื่นใจจัง

*****

10ju3

*****

นักเรียน  ชอบเล่น ขายของอยู่แล้ว  เมื่อสมัยที่  ครูอ้อยยังเล็ก  ยังชอบเลย