ระบบส่งเสริมการเกษตร


ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นระบบที่มีวิธีการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

ขอเล่าถึงระบบส่งเสริมการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้ในการปฏิบัติงานโดยย่อ ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นระบบที่มีวิธีการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน งานส่งเสริมการเกษตรเริ่มต้นพร้อมกับการตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อ 20 ตุลาคม 2510 แต่ยังไม่เป็นระบบที่แท้จริง เป็นเพียงส่งเสริมผ่านกลุ่มต่างๆในรูปแบบของการประชุม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ถ่ายทอดความรู้เฉพาะจุดที่จะเป็นไปได้ จนถึง ปี 2518 เริ่มทดลองใช้ระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน(T&V System)ในเขตที่ได้รับน้ำจากชลประทาน และได้เห็นถึงผลสำเร็จจึงเริ่มโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรระยะที่ 1(2520-2523) ดำเนินการในจังหวัดนำร่อง15จังหวัดโดยใช้ระบบระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียน(T&V System) และขยายการดำเนินงานทั่วประเทศตามโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรระยะที่ 2(2522-2536) แต่จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงได้มีการปรับปรุงระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตรใหม่ในปี2537โดยกำหนดระบบเป็น 3 องค์ประกอบ คือ ระบบการทำงานในพื้นที่ ระบบฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และระบบติดตามและนิทศงาน หลังจากนั้นได้มีการปรับระบบส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง แต่เป็นเพียงปรับในบางองค์ประกอบเท่านั้น คือ

           -ปี2540 ระบบส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วยองค์ประกอบ การปฏิบัติงานในระดับอำเภอ( การมอบหมายงาน การกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเข้าปฏิบัติงาน การจัดทำแผนงาน การประชุม และเกษตรหมู่บ้าน) การสนับสนุนการปฏิบัติงาน(การถ่ายทอดเทคโนโลยี การประชุมเพื่อการบริหารงานและประสานงาน การติดตามและนิเทศงานการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          -ปี2545ระบบส่งเสริมการเกษตรประกอบด้วยองค์ประกอบ การทำงานในพื้นที่(กระบวนการทำงานกับชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และการทำงานในอำเภอ) การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่( การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนแผนของชุมชน การนิเทศงาน การติดตามและประเมินผล และข้อมูลสารสนเทศ

         -ปี2548ปรับระบบโดยเน้นการประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

         - ปี2549 เน้นประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตรกรและอาสาสมัครยุวเกษตรกร

         ครั้งนี้แค่นี้ก่อนนะคะ กรุณาติดตามตอนต่อไป

หมายเลขบันทึก: 37359เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2006 04:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 12:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
ขยันจัง ขอชมเชยเธอนะ อะไรบ้างที่ช่วยไดบ้าง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี