การเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัย


วันนี้ดิฉันได้อ่านหนังสือ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้” หลักการ แนวทาง และวิธีการของรองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี มีบทสรุปที่น่าสนใจสำหรับอาจารย์ที่กำลังสนใจการจัดการเรียนการสอนแบบ RBL ซึ่งอาจารย์ได้สรุปการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยไว้ 4 รูปแบบ คือ

แนวที่ 1 ครูเป็นคนอ่านงานวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการสอนของตนเองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น นำเนื้อหาที่เป็นผลการวิจัยมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือมาเล่าให้ผู้เรียนฟัง เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม

แนวที่  2  ให้ผู้เรียนเป็นคนไปอ่านงานวิจัย  ไปศึกษาค้นคว้างานวิจัยเอง  จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้บริโภคงานวิจัย  ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องเลือกงานวิจัยที่เหมาะกับระดับชั้นและวัยของผู้เรียน  หรือครูอาจจำเป็นต้องทำหน้าที่ย่อยงานวิจัยให้มีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน

แนวที่  3  ครูใช้กระบวนการวิจัยในการสอน  คือ  ครูออกแบบการสอนโยใช้กระบวนการวิจัยเข้าไปช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องการ  ซึ่งครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุกขั้นตอน หรือใช้บางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ และข้อจำกัดที่มี

แนวที่  4  ให้ผู้เรียนลงมือวิจัยเอง  โดยครูช่วยให้ผู้เรียนดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่างๆ อย่างมีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
              

อย่างไรก็ดี  ทุกแนวทางที่กล่าวข้างต้น ล้วนต้องใช้ทั้งผลการวิจัย และกระบวนการวิจัยควบคู่กันไป  เพียงแต่ว่าแนวทางแต่ละแนวมีจุดเน้นที่ต่างกัน จึงเป็นทางเลือกให้ครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์และข้อจำกัดของตน

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 3734เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2005 16:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 14:50 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
ผมกำลังจะทำวิจัยครับ  ผมมีความสนใจเรื่องนี้ ตแยงไม่มีความรู้เรื่องนี้ อาจารย์มี www ของ เรื่องการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัย ไหม ครับ

ผมกำลังจะทำวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพิวเตอร์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 อยู่น่ะครับ  จึงอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำข้อมูล,งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือที่เป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัยครั้งนี้หน่อยครับ  ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับผม  ขอบคุณครับ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี