ความเห็น 374719

การเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัย

ภูดิศ โม้งปราณีต
IP: xxx.113.17.175
เขียนเมื่อ 

ผมกำลังจะทำวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการใช้คอมพิวเตอร์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 อยู่น่ะครับ  จึงอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำข้อมูล,งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือที่เป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัยครั้งนี้หน่อยครับ  ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับผม  ขอบคุณครับ