การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ ผึ้งหวานรีสอร์ท เมืองกาญจน์โน่น คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา ต้องบุกป่า ฝ่าดง ขึ้นเขา พร้อมกับแบกกระเป๋าหนีน้ำท่วมกันจ้าละหวั่น แต่ก็ยังได้ความรู้กลับมาฝาก ผลสรุปได้ดังนี้

Competency หมายถึง คุณลักษณะทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหนึ่งๆให้ประสบความสำเร็จ(ดร.ประพนธ์  สุริวงษ์) ดุจดังภูเขาน้ำแข็ง

 

8

 

ในที่นี่ขอเสนอความคิดเห็นส่วนตัวพอสังเขปนะคะ  จากการที่ผู้เขียนได้ร่ำเรียนมาจาก(High School of DPU) มีผู้กล่าวว่า Competency ทั้ง 3 ส่วน เปรียบเหมือนวงกลมวงหนึ่งประกอบด้วย 1. ความรู้ ความสามารถ(Knowlegde) 2.ทักษะ(Skill) 3. ความอยาก(ที่จะทำงาน)(Ability)

ปัญหาอยู่ที่ว่าหัวหน้าหรือผู้นำ(ทั้งหลายทั้งปวง)จะมีวิธีดึงความอยาก(ที่จะทำงาน)(Ability)ของลูกน้องแต่ละคนออกมาได้อย่างไร เพราะด้านความรู้ ความสามารถ และความชำนาญนั้นทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้ว แต่เทคนิคของผู้นำที่จะโน้มน้าวให้คนมาทำงาน หัวหน้าแต่ละคนคงต้องใช้กลยุทธ์ของแต่ละคนที่จะดึงAbility

ถ้าใครมีกลยุทธ์เด็ดๆ..บอกกันบ้างนะจ๊ะ เพราะแม้จะจบได้เกรดเยี่ยม(เกียรตินิยม) ยังทำไม่ได้เต็มร้อย แต่ก็ต้องพยายามเพราะ "ทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่สุด" ใช่ไหมคะ

โดย ณัฐนันท์  หาญณรงค์