สองเท้าก้าวเดิน
พร้อมเผชิญสู่โลกกว้าง
จะหกล้มจะพลาดพลั้ง
อย่าสิ้นหวังพลังใจ
ลืมเถอะนะวันวาน
มาก่อฝันสร้างวันใหม่
แม้วันนี้จะยังไม่มีใคร
วันต่อไปใช่ว่าจะไม่มี

แม้เหนื่อยล้าก็จงก้าว
แม้ทางยาวจงเดินไป
หาสิ่งที่คว้าไขว่
หนทางไกลจงอย่าท้อ
ด้วยจิตที่มุ่งมั่น
ด้วยฝันอันยิ่งใหญ่
ด้วยคำพูดของใครๆ

เป็นกำลังใจให้ก้าวเดิน