ท่านรัฐมนตรี พินิจ กำลังสนใจส่องกล้องจุลทรรศน์ ที่นักศึกษานำมาแสดงในงานโครงการ ฟันเทียมพระราชทาน 3 ก.ค 49%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87

นักศึกษาทันตแพทย์ร้องเพลงหมอลำสอนการรักษาสุขภาพฟัน%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%ae%e0%b8%b1%e0%b8%99