ข้อเสนอแนะจากแพทย์ไทยในอเมริกา

Anek Thanonghan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ประชุมกัน โดยใช้ข้อเสนอแนะจากทีมแพทย์ไทยในอเมริกาที่เข้ามาเยี่ยม และช่วยตรวจรักษาผู้ป่วย ตามโครงการของ พระเจ้าหลานเธอพัชรกิติยาภา ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายนที่ผ่านมา โดย นายแพทย์ Pudchong Srisethnil จาก Bernert Hospital UMDNJ-SOM Paterson,New Jersey ดังนี้

1.ให้ใช้ HbA1c เป็นตัว Monitor หลัก โดยหลักแล้วให้ตั้งตัวชี้วัดเฉลี่ยออกมา โดยอาจเริ่มที่ประมาณ 9% ก่อน (ที่ รพร.ธาตพนม 12%)

2.ควรมีการตรวจ microalbumin เพื่อที่ใช้ในการค้นหาความเสี่ยงของไต รวมถึงพิจรณายากลุ่ม ACEI, ARB เพื่อชลอการเสื่อมของไต

3.พิจรณาการรักษาผู้ป่วยที่ใช้ insulin ให้เป็นแบบ Intensive เพราะการใช้แค่ intermidiate acting insulin (NPH) ไม่เพียงพอ ในการควบคุม

4.ใช้ Postprandial blood glucose ในการ monitor ผู้ป่วยแทน FBS ในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถเห็นการควบคุมนำตาลไชดเจนกว่า รวมทั้งสดวกต่อการรับบริการของผู้ป่วย  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตรวจนำตาลในเลือดของผู้ป่วยให้มากขึ้น (self monitoring) อย่างน้อยเดือนละครั้ง (ปัจจุบันนัด 1-3 เดือน)

ข้อสรุปของการประชุม

1.ทีมบริการด่านหน้า ปรับรูปแบบของการผู้ป่วยที่คลินิกพิเศษเบาหวานใหม่ โดยใช้ Postprandial เป็นหลักในการ monitor ผู้ป่วย โดยแบ่งผู้ป่วยเป็นเช้า บ่าย วัน พฤ-ศุกร์ เพื่อลดความหนาแน่นผู้ป่วยลง

2.ให้อายุรแพทย์ ทำแนวทางการรักษา ที่เหมาะสมใหม่ กับศักยภาพของโรงพยาบาล รวมทั้งมีการทบทวนวิชาการเกี่ยวกับการติดตามผู้ป่วยด้วย Postprandial blood glucose

3.อนุมัติเพิ่มการตรวจ microalbumin ใน Annual checkup ปีนี้ โดยให้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งการตรวจหาภาวะ Ratinpathy ที่โรงพยาบาลยังเป็นจุดด้อยที่ยังไม่สามารถตรวจได้

4.จัดทำสมุดประจำตัวใหม่ ทั้งเบาหวาน และความดัน เพื่อให้การบันทึกเชื่อมโยงถึงระดับ PCU และตัวผู้ป่วยในชมรมเบาหวาน ในชุมชน

 

ภก.เอนก  ทนงหาญ  ผู้สรุปการประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานธาตุพนม(DM That Phanom)ความเห็น (2)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.8.181.27
เขียนเมื่อ 

ข้อเสนอแนะของกลุ่มแพทย์ไทยจากสหรัฐอเมริกานี้ เป็นสิ่งที่ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ เดินสายให้ความรู้แก่ทีมเบาหวานทั่วประเทศมายาวนานแล้ว ดีใจที่รู้ว่าบ้านเรามีความทันสมัยไม่ด้อยกว่า USA

สำหรับการตรวจ microalbuminuria ซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงทางทีมเบาหวานของเทพธารินทร์ได้นำผล UA มาพิจารณาร่วมด้วย จะนำรายละเอียดมาลงให้ทราบต่อไป

เรื่อง postpandrial BG นั้นมีการใช้เพื่อ monitor การ control BG มานานแล้วเช่นกัน ปัจจุบันได้พยายามเสนอให้ใช้ในการคัดกรองด้วย เนื่องจากจะ detect ความผิดปกติได้เร็วกว่า FPG

เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.157.229.218
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์ครับ