เตรียมข้อมูลการบริหารงบประมาณและกิจกรรมให้พร้อมรับการติดตามในการประชุมประจำเดือน


             วันอังคารที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๓ นี้ กำหนดจะมีการประชุมประจำเดือน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวาระสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานในการบริหารงบประมาณและกิจกรรม ให้แต่ละอำเภอตรวจสอบความก้าวหน้าถึงวันศุกร์ที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓ ให้พร้อมรายงานในวันประชุม คำถามที่ต้องการคำตอบคือ

             ๑.   กศน.ตำบลเปิดไปแล้วกี่แห่ง เหลือกี่แห่ง มีแผนจะเปิดได้ครบถึงวันไหน

            ๒.   งบประมาณจำแนกตามงานต่าง ๆ ใช้และก่อหนี้ผูกพันได้เท่าไร คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว มีการวางแผนการใช้งบประมาณที่เหลืออย่างไร

           ๓.  งานต่าง ๆตามแผน จัดไปได้เท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร มีแผนการบริหารการจัดงานที่เหลืออย่างไร

           ในช่วงเวลาที่เหลือในปีงบประมาณต้องมีการจัดการบริหารกิจกรรมและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพในภาพรวมหากอำเภอใดไม่สามารถจัดกิจกรรมบางเรื่องได้ก็จะย้ายฐานไปจัดที่อำเภออื่นซึ่งมีความพร้อมและความต้องการในการรับบริการจากประชาชนมากกว่า ฉะนั้นต้องมาประชุมร่วมกันเพื่อจัดการวางแผนงานระยะ ๒ เดือนข้างหน้าให้เรียบร้อยต่อไป

 

หมายเลขบันทึก: 372400เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2010 10:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 เมษายน 2012 11:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (15)

ตามมาเชียร์ก่อนครับ เปิดครบทุกที่แล้วใช่ไหมครับ

กศน.อำเภอนครหลวง รับทราบค่ะ

  • กศน.อำเภอบางบาล รับทราบครับ และจะนำเรียน ผอ.เพื่อดำเนินการต่อไป ครับ
  • กศน.ตำบล เปิดครบ 16 ตำบลแล้ว ครับ
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดครบแล้ว
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จัดครบแล้ว
  • การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเสร็จสิ้นเดือนนี้
  • การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ระหว่างดำเนินการ ใกล้จะเสร็จสิ้นในเดือนนี้
  • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2553 ดำเนินการไปแล้ว  ครับ >>http://gotoknow.org/blog/nfebangban/372227

            

                                *****************************

              

กศน.อำเภอบางปะอิน ได้ทำพิธีเปิด กศน.ตำบลสามเรือน เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2553 โดยมี นายศุภฤกษ์ กลั่นกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน ประชาชนและนักศึกษา กศน.ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

กศน.อำเภอนครหลวง  เปิด กศน.ตำบลแม่ลา ณ หมู่ที่ 5 วัดสำมะกัน ตำบลแม่ลา ในวันอาทิตย์  ที่ 4 ก.ค.53โดย สส.พ้อง ชีวานันท์ เป็นประธานเปิด ป้ายกศน.ตำบลแม่ลา ในครั้งนี้

กศน. บ้านแพรกรับทราบ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเรียบร้อยแล้ว กิจกรรม กพอ เหลือ ๑ กลุ่ม จัดเดือนนี้ อบรมประชาชน เหลือ ๑ กลุ่ม จัดเดือนนี้ ส่วน กศน. ตำบล มีแผนเปิด วันที่ ๑๖, ๒๒ กค นี้ อีก ๓ แห่ง

กศน.อำเภอบ้านแพรก

ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแพรก ขอรายงานการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ดังนี้

- ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สถาบันสิรินธร ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย ได้นำคณะศึกษาดูงาน นำโดยผู้ประสานงานจากสถาบันสิรินธร จำนวน 2 ท่าน คณะจากประเทศปากีสถาน ได้แก่ ผอ.กศน.จังหวัด ผอ.กศน.อำเภอ ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ และนักวิชาการ จากประเทศปากีสถาน จำนวน 10 ท่าน และตัวแทนของ JICA จำนวน 1 ท่าน รวม 15 ท่าน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแพรก ในเรื่องการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เยี่ยมชม รูปแบบการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านแพรก เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็ง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกในด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประมวลภาพการศึกษาดูงาน http://www.banprak-nfe.com/work/pagee.htm

- วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแพรก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการภาคเรียนที่ 1/2553

ประมวลภาพกิจกรรม http://www.banprak-nfe.com/work/kai153.htm

กศน.อำเภอลาดบัวหลวง รับทราบครับ และจะนำเรียน ผอ.เพื่อดำเนินการต่อไป ครับ

กศน.อำเภอบางไทร รับทราบ

วันที่ 7 ก.ค. 2553 ทางอำเภอบ้านแพรกได้เชิญ ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพรก เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะ

 

 

วันนี้ในเว็บสำนักงาน กศน. แจ้งให้จังหวัดตรวจสอบตำแหน่งพนักงานราชการว่าง
สนง.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าง 7 ตำแหน่ง คงจะรับสมัครสอบเร็ว ๆ นี้
ครู ศรช. หรือลูกจ้างชั่วคราวที่สนใจจะเป็นพนักงานราชการที่จังหวัด เตรียมตัวได้

 

 ขอรับบริจาคหนังสือ / อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านแม่มอญวิทยา (เด็กชาวเขา)

              เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านแม่มอญวิทยา หมู่ 2 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  ได้ขยายการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลเป็นต้น

 

                            ทางเข้าหมู่บ้านแม่มอญ

    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่มอญมีนักเรียนรวมทั้งหมด 221 คน โรงเรียนมีห้องสมุดที่ให้บริการแก่นักเรียน  และบุคคลทั่วไป แต่ทางโรงเรียนยังขาดแคลนหนังสือสำหรับค้นคว้า  และใช้ในการเรียนการสอน    อีกทั้งทางโรงเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา

   

 อ่านเรื่องได้ที่http://gotoknow.org/blog/mcuchiangrai01/373405

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี