ความเห็น


กศน.อำเภอบ้านแพรก

ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแพรก ขอรายงานการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ดังนี้

- ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สถาบันสิรินธร ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย ได้นำคณะศึกษาดูงาน นำโดยผู้ประสานงานจากสถาบันสิรินธร จำนวน 2 ท่าน คณะจากประเทศปากีสถาน ได้แก่ ผอ.กศน.จังหวัด ผอ.กศน.อำเภอ ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ และนักวิชาการ จากประเทศปากีสถาน จำนวน 10 ท่าน และตัวแทนของ JICA จำนวน 1 ท่าน รวม 15 ท่าน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแพรก ในเรื่องการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เยี่ยมชม รูปแบบการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านแพรก เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็ง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกในด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประมวลภาพการศึกษาดูงาน http://www.banprak-nfe.com/work/pagee.htm

- วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแพรก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการภาคเรียนที่ 1/2553

ประมวลภาพกิจกรรม http://www.banprak-nfe.com/work/kai153.htm

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี