หลายท่านให้ feedback กลับมาว่า ความเป็นชุมชนหายไป ดิฉันขอเรียนดังนี้คะว่า ความเป็นชุมชนย่อยๆ ใน GotoKnow จะมีมาให้คะ โดยทีมงานเราจะทำให้ท่านสามารถสร้าง webboard เฉพาะกลุ่ม เช่นเดียวกันกับ Yahoo! Group คะ

ส่วนแพลนเน็ต ที่แต่เดิมเราเรียกกันว่า ชุมชนบล็อก นั้น เราได้ออกแบบให้แสดงส่วนของความเป็นเจ้าของแพลนเน็ตขึ้น

แต่เนื่องจากผู้ใช้แจ้งมาว่าอยากให้เป็นอย่างเดิม เราจึงทำการเปลี่ยนตำแหน่งของรูปถ่ายลงไปด้านล่าง และนำเอารายละเอียดของแพลนเน็ตขึ้นมาอยู่ด้านบนแทน

เพื่อจะทำให้ลดความเป็น Individual ลงไป และยังคงความคุ้นเคยของการเป็นชุมชนบล็อกในแบบเดิมไว้บ้างพอสมควรคะ ดังแสดงในรูปแพลนเน็ตของอ.beeman คะ