6 ก.ค. 49 มีแต่เรื่องน่าสนใจครับ

ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมรายการใดขอรายละเอียดได้ที่งานวิจัย ชั้น 6 ตึก CITCOMS โทร. 1578 ครับ

         วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค. 49 มีแต่เรื่องที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับตัวผมเองมากครับ

         1. 09.00-09.45 น. กล่าวเปิด (แทนอธิการบดี) การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “New Direction of Educational Evaluation” ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มีการบรรยายพิเศษโดย Prof. Robert E. Stake และ Prof. Jennifer Greene ได้ข่าวว่ามีผู้สนใจจากภายนอกเข้าร่วมจำนวนมากครับ

         2. 10.00-12.00 น. สภากาแฟวิจัยครั้งที่ 2 ครับ ดร.เสมอ ถาน้อย เป็นคนจุดประเด็นเกี่ยวกับ R2R ที่จะนำไปนำเสนอในงาน “นเรศวรวิจัยครั้งที่ 2” ปลายเดือนนี้ ได้ข่าวว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 50 คน ครับ

         3. 12.00-13.30 น. ปรึกษาหารือพร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้แทนคณะต่าง ๆ เกี่ยวกับการนำเสนอผลงาน Mobile Unit ในงาน “นเรศวรวิจัย”

         4. 13.30-15.30 น. ประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารงานวิจัยและนักวิจัยจากคณะต่าง ๆ เรื่อง “การสร้างนักวิจัยร่วมกับ สกว.

         ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมรายการใดขอรายละเอียดได้ที่งานวิจัย ชั้น 6 ตึก CITCOMS โทร. 1578 ครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

เรื่องนี้มีเพิ่มเติมครับ

http://gotoknow.org/blog/nurqakm/37565