GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สาระการเรียนรู้

นวัตกรรมการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

นวัตกรรมการศึกษา

การวิเคราะห์ระบบการจัดการศึกษา

การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสาระสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

การออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมิน  และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 36979
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)