วันนี้ได้เข้าไปในเว็ปไซด์ของกรมบัญชีกลาง เผื่อใครบางคนยุ่งไม่มีเวลา อ่านแล้วน่าสนใจ เผื่อมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเราๆ ลองเข้าไปเยี่ยมชมนะค่ะ

  http://www.cgd.go.th/knowldata_detail.asp?id=1179&cat=8&scat=4