การจัดการความรู้ และ GotoKnow.org

 เช้าวันนี้ทีมงาน KKU_KM นำทีมโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คุณ พิชัย เล่งพาณิชย์ เจ้าของ Blog www.gotoknow.org/pichai3 ท่านธวัช รัตนมนตรี เจ้าของ Blog www.gotoknow.org/planuac  และ คุณ พิชชา ถนอมเสียง เจ้าของ Blog www.gotoknow.org/ocsckku และ  www.gotoknow/hacckku   ได้เรียนเชิญ ชาว มอดินแดงมาร่วมเรียนรู้ การสื่อสารที่เรียกว่า B2B คือ การใช้ Blog เป็นเครื่องมือสร้างเครือข่าย เพื่อ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ หรือ "ลปรร" โดยจัดเป็นสองรุ่น รุ่นละ ๔๐ ท่าน เช้า และ บ่ายครับ

JJ