การประเมินคุณภาพอุดมศึกษา รอบ๒ (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประเมินเพื่อรับรองสถาบันอุดมศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

 ช่วงเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สมศ โดยท่านผู้อำนวยการ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ "สร้างมาตรฐาน หรือ ประกันคุณภาพผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับอุดมศึกษา ๔ รุ่น"

ภาพที่๑ ประกันคุณภาพผู้ประเมินภายนอก ด้วยการประชุมเชิง แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ผู้ประเมิน

ภาพที่ ๒ ผู้อำนวยการ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง เตรียมการบรรยายนำ

ภาพที่ ๓ ท่านผู้อำนวยการ สมศ กล่าวเจตนารมย์ของการประเมินรอบที่ ๒ ซึ่งเข้มข้นกว่ารอบแรกหลายเท่า

ภาพที่ ๔ มิติที่ ๒ เน้นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งตรงกับที่ชาว UKM กำลังขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • สนใจ 2 หัวข้อสุดท้ายในมิติที่2ครับ
  • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

 Smiley Fireworks เรียนท่านอาจารย์(ดร)ขจิต

จะนำเรียนรายละเอียดให้ทราบในวันต่อไปครับ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับอาจารย์หมอJJ