นี่คือบรรยากาศงานธรรมยาตราบูชาธรรมในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ก่อนถึงวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญสากลโลก เป็นวันที่สำคัญที่ไม่น่าเชื่อว่าการอุบัติขึ้นของมหาบุรุษหนึ่งที่มีความเป็นเอก เหนือบุรุษทั้งปวง เป็นวันที่ประสูติ ประสบความสำคัญในชีวิตคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยความเพียรอันเอกอุแบบมนุษย์ที่ไม่มีการดลบันดาลของเทพยดาองค์ใด ความสำเร็จนี้แม้เทพยดาก็ยังไปไม่ถึง ในวันเดียวกันนี้และปรินิพพานจ่ากโลกนี้ไปอย่างมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วทิ้งมรดกธรรมะคือขุมแห่งปัญญาอันประเสริฐมากมายที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจากคน ๆ เดียว และยังเป็นความสว่างแห่งชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปฏิบัติและบรรลุได้ดั่งพระองค์ เหตุนั้นองค์การสหประชาชาติจึงยกย่องเป็นวันสำคัญสากลโลก วัดแก่งกระจานตระหนักได้ถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมธรรมยาตราบูชาธรรม เพื่อโฆษณาธรรมให้คนทั้งหลายเห็น ตื่นตา ตื่นใจกับความสำคัญของวันพิเศษนี้..นี้เป็นภาพรวมของกิจกรรมครับ...เดี๋ยวจะค่อย ๆ นำภาพของกิจกรรมทะยอยมาอนุโมทนากันครับ...หวังว่างห้องนี้คงไม่เงียบเหงาเกินไปน่ะ...อนุโมทนากับคุณโยม ดร.ขจิต ฝอยทองที่มาแก่งกระจานแนะนำเทคนิคการใช้งานบล็อกนี้...คงต้่องศึกษากันอีกสักระยะน่ะ...ขอบคุณทุกท่านสมาชิกครับที่แวะมาเพิ่มเติมเสริมข้อคิดครับ....

ก่อนการออกเดินธรรมยาตราเด็กกลุ่มพุทธอาสาเชิญชวนสาธุชนมาเดินธรรมยาตราบูชาธรรม

เยาวชนที่ีมาบวชศีลจาริณีเตรียมตัวที่จะออกเดินธรรมยาตราบูชาธรรมวันวิสาขบูชา

ยายก็มาพาหลานมาบวชด้วยเตรียมตัวรอเวลาเดินธรรมยาตราบูชา
ธรรม

เรามิได้มาคนเดียว....เรามากันเป็นทีม

ทีมเล็ก ๆ แต่ใจถึงบวชแน่...บูชาธรรมวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า วันสำัคัญสากลโลก

นี่มาจากอินตะระเดียเลยน่ะนาย 

พระอาจารย์วาิิริน จกฺกรตโน นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนจะเดินธรรมยาตรา

ธรรมยาตราบูชาธรรมวันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญสากลโลก

ทหารหาญ เยาวชน ประชาชน พ่อค้า รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อโฆษณาธรรมกัน

เกริ่นนำก่อนเข้าสู่พิธีเปิด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญสมาธิ สวดโพชฌงคปริตถวายพระพรชัยแด่พระพุทบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงบันทึกตั้งสัจจะอธิษฐานความดีเพื่อถวายเป็นพุทธบชา

นายสุทธิพงษ์ ตันบุญศิริเดช นายอำเภอแก่งกระจานเป็นประธานเปิดงานและนำสาธุชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พระครูอุปถัมภ์วัชรกิจ เจ้าคณะตำบลแก่งกระจาน ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียถา


รวมเจริญโพชฌงคปริตสูตร ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รวมกันบันทึกอธิษฐานธรรมทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา

บันทึกสัจจะอธิษฐานธรรมทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาและพระสงฆ์จะนำบันทึกนี้นำไปไว้ในอุโบสถเจริญมนต์อำนวยพรเป็นกำลังใจแก่ผู้มุ่งทำดี