คุณ Nidnoi เขียนวิเคราะห์เรื่องพฤติกรรมของเพื่อนนักอ่านบล็อกว่า อ่านแล้วเขาคิดเห็นแตกต่าง จึงไม่กล้าแสดงข้อคิดเห็นไว้

ดิฉันได้เสนอเทคนิคการเชื้อเชิญเพื่อนคนนั้นมาเขียน comment ไว้ดังนี้คะ


ดร. จันทวรรณ น้อยวัน เมื่อ อ. 02 ก.ค. 2549 @ 10:09

คุณ nidnoi บอกเขานะคะว่า เข้ามา comment ได้โดยไม่ต้องใส่ชื่อเสียงเรียงนามคะ

แต่ถ้าเพื่อประโยชน์ของการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม ว่าใครรู้จักกับใคร ใครเป็นคนคอเดียวกัน ใครมีความสนใจเดียวกัน แล้ว อย่างนี้ต้องให้เข้ามาสมัครสมาชิก แล้วหลังจากนั้น ก็ login เข้าใช้ระบบก่อนทุกครั้งที่จะใช้เพื่อการ comment คะ

และหากติดใจอยากเจอเพื่อนที่เราคุยกันแบบ F2F และขยายวง หรือ เพื่อเก็บความรู้ประสบการณ์ของเราเป็นประวัติศาสตร์เพื่อชีวิต ก็ให้เข้ามาเขียนบล็อกเลยคะ :)อ่านรายละเอียดในบันทึกของคุณ Nidnoi ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/nidnoi/36457 แล้วอย่าลืมให้ความเห็นที่คุณ Nidnoi ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เขียนคะ และ เป็นการช่วยกันเปลี่ยนคนอ่าน (Lurker) มาเป็นคนเขียน (Blogger) ค่ะ