ความเห็น 43666

อ่านบล็อกแล้วก็ช่วยกันแสดงข้อคิดเห็นให้เจ้าของความรู้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ  ที่อาจารย์ช่วยต่อยอด
บันทึกนั้น  เขียนขึ้น  ด้วยความหวังที่ว่ากลุ่มเป้าหมาย(บุคคลในเรื่อง ซึ่งมีหลายคน   และท่านผู้อ่านอื่นๆ  ที่คิดแบบเดียวกัน)    จะเปลี่ยนแนวคิดใหม่
.
หวังว่าคงได้ผล...บ้าง