ความเห็น 43581

อ่านบล็อกแล้วก็ช่วยกันแสดงข้อคิดเห็นให้เจ้าของความรู้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม

เขียนเมื่อ 
ส่วนนี้สำคัญมากครับ เมื่อเราเขียนบันทึก คนอื่นรู้ว่า เราคิดอย่างไร แต่เราไม่รู้ว่า เขาคิดอย่างไรกับสิ่งที่เราสื่อออกไป

การเขียนแสดงข้อคิดเห็น นอกจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม ยังสามารถที่จะขยายองค์ความรู้ในเรื่องเหล่านั้นออกไปให้มากขึ้น หากบันทึกชิ้นนั้น มีคนสนใจมาก ก็อาจจะมีการเขียนขยายความ หรือตอนต่อๆไปให้อ่านไปเรื่อยๆ