ความเห็น 43893

อ่านบล็อกแล้วก็ช่วยกันแสดงข้อคิดเห็นให้เจ้าของความรู้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม

เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบพระคุณอาจารย์จันทวรรณ...        
  • ข้อคิดเห็นมีประโยชน์มากในการพัฒนาองค์ความรู้...

ตัวอย่างเช่น ผมมีปัญหาอ่อนความรู้ทาง km
> อ่านชื่อย่อไม่เข้าใจ เช่น B2B, F2F, ฯลฯ + ไม่มีโอกาสเข้ารับการอบรม
> อาจารย์ มน. ทราบ ท่านกรุณาส่งหนังสือการจัดการความรู้ของท่านอาจารย์ ศ.นพ.วิจารณ์ไปให้

  • ข้อคิดเห็นมีประโยชน์มากในการให้กำลังใจคนดี หรือคนที่ "ดีได้ (able to be good or developed)"

ตัวอย่างเช่น มีอาจารย์ท่านหนึ่ง(ขอไม่ระบุว่าใคร) เขียนว่า Go2Know สู้พันธ์ทิพย์ไม่ได้ เพราะเขามีเงินเยอะ มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะ...

  • ผมลองเข้าไปดู Pantip.com แล้ว... กลับเข้ามาชม G2K (go2know) กลับมั่นใจยิ่งขึ้นว่า G2K มีดี ดีอย่างนี้ต้องรีบเชียร์...

(1). G2K เป็นชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ได้พูดหรือพิมพ์อย่างเดียว(พูดแต่ไม่ทำ) G2K ปฏิบัติด้วย เรียนรู้จากการทำงาน และแลกเปลี่ยนด้วย
(2). G2K มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือมากมาย
(3). G2K เป็นชุมชนของคนกล้า กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่ติเพื่อสะใจ ทว่า... เป็นการเสนอเพื่อสร้างเสริม (creative recommendation)
(4). ประเทศชาติของเราต้องการชุมชนของคนดี + คนมีความรู้... G2K มีตรงนี้

  • วิธีง่ายๆ ในการแสดงข้อคิดเห็นคือ ขั้นแรกเห็นใครทำดี อย่านิ่งดูดาย ให้ชม ให้กำลังใจ... คนดีจะได้มีแรงทำงาน 
  • G2K มีดีก็ดีแบบ G2K (เช่นเดียวกัน Pantip.com มีดีแบบพันธ์ทิพย์) ซึ่งสมาชิก และท่านผู้อ่านคงจะได้รับประโยชน์จาก G2K กันทั่วหน้าครับ...