ค่ายสิ่งแวดล้อม "นักสืบสายน้ำ


การฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน มีความรักและหวงแหนแม่น้ำลำคลอง

                เมื่อตอนปลายเดือน  พฤษภาคม 53   มีหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เชิญชวนให้เยาวชนเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมตามโครงการ "นักสืบสายน้ำลุ่มน้ำปากพนัง (คลองท่าดี- ปากนคร)   เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย  องค์กร  ผู้นำชุมชน  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  เป็นการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน  ให้มีความรักและหวงแหนแม่น้ำลำคลอง  ส่งเสริมบริบทของเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ   ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนมีความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  และเกิดกลุ่มแกนนำในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ

   ผู้อำนวยการให้ธุรการแจ้งหนังสือ  และถามว่าพี่สนใจไหม? เขาให้โควตาเด็ก 5 คน  ครู 1 คน พี่ครู.รีบนำ..ความ..ไปถามน้องนักเรียน..ทันทีไม่รอช้า   ตามนิสัย..

    ครู      :  ใครสนใจเข้าค่ายนักสืบสายน้ำบ้าง

    นักเรียน :   คุณครูครับเราไปสืบกันที่ไหนครับ

     ครู       :  หมู่บ้านคีรีวง.. คลองท่าดีที่ไหลผ่านโรงเรียนเรา ไงค่ะ  

                   (คิดในใจ เก่งนะเด็กเรารู้เรื่องนักสืบสายน้ำด้วย)

     นักเรียน : คลองมันหายไปไหนครับคุณครู

     ครู        : งง....?..

     นักเรียน : ก็ต้องไปสืบหานี่ครับ....

     ครู        :  ผอ...อ้อ     ผอ...ออ ...   ขอโควตาเพิ่ม จะพาพวกนี้ไป

                  ทั้งหมดเล้ย(คิดในใจ จะพาไปกดน้ำให้ตาเหลือก...

                   แกล้งดีนัก)

  

         อ่านวัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ ของโครงการ  แล้วสนใจ ....ดังนี้..

         1. เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         2. เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          3. เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           4. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ

           5. เพื่อเกิดกลุ่มแกนนำเยาวชนในการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ    

    รีบสมัคร โทร.ไป อบจ.  ขอโควตาเพิ่ม  เขาไม่ให้จริงด้วย  เขาบอกว่า 19 โรงเรียน 100  คน  มากกว่านี้งบประมาณ ไม่พอ  หรือกลัวเราดูแลนักเรียนไม่ดี  เขาจะเดือดร้อน ? 5 คน ก็ 5 คน ตกลงเลย ...

          

       นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วน

 วันที่ 4 มิถุนายน 53  ครูกลับมาจากการอบรม บุคลากรแกนนำหลักสูตร  สาระวิทยาศาสตร์  2551  เครือข่ายที่ 5  หน้าตาสลึมสลือ สมองตื้อ  มึนตึบ  รีบรับลูกลิงไปเข้าค่ายที่โรงเรียนไทยรัฐ ๗๔ (ชุมชนคีรีวง)  รายงานตัวเวลา 8.00 น. ส่งตัวให้พี่เลี้ยง  ครูรีบแจ้นไปหาเพื่อนๆกะว่าจะเมาท์กันให้สนุก  ปล่อยให้พี่เลี้ยงดัด..ลูกลิง..ให้เรียบร้อยเป็นผ้าพับเสียที  พีธีกรประกาศ เรียนเชิญครูที่นำเด็กมาร่วมพิธีเปิดในห้องประชุมด้วย ....อะไร?...บังคับกันนี่...เสียความตั้งใจ...เดี๋ยวพาเด็กกลับเสียนี่...เพื่อนบอกจุ๊ๆๆผอ.นั่งข้างหลังควบคุมความประพฤติอยู่ ...นั่งตัวตรง ..คอ.เชิด ..ยิ้มหวานๆกับพิธีกร..

               

          
               คณะครูที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเช่นกัน ...กำลังรับฟังกติกามารยาท
    เวลา 9.00 น.  พิธีเปิดค่าย โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายพิชัย  บุญยเกียรติ  (นามสกุลคุ้นๆจัง)

          

    เวลา 9.30-12.00 กิจกรรมสันทนาการ  และฟังบรรยายเรื่องความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง

    เวลา 13.00-15.00 น. ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านคีรีวงสองฝั่งคลองและการเรียนรู้ตามฐาน

               1. ฐานลุ่มน้ำปากพนัง

               2. ฐานคลองท่าดี

                3. ฐานมลพิษในแม่น้ำปากพนัง

                4. ฐานสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อสิ่งแวดล้อม   

                

  ตอนกลางคืนก็มีกิจกรรมสันทนาการ  สลับกับการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม  และระดมความคิดเห็นเรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำลุ่มน้ำปากพนัง  จบรายการด้วยกำนันตำบลกำโลนบรรยายเรื่องประวัติความเป็นมาของชุมชนหมู่บ้านคีรีวง

               

        วันที่ 5  มิถุนายน  2553  วันสิ่งแวดล้อมโลก  นักเรียนตื่นนอนตั้งแต่เวล 04.30 น. ออกกำลังกาย  บำเพ็ญประโยชน์  ช่วยเก็บขยะในหมู่บ้าน 

         เวลา9.00 น. ฟังบรรยายเรื่องความรูเกี่ยวกับนักสืบสายน้ำ

 ฝึกปฎิบัตินักสืบสายน้ำและการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น  และเรียนฐาน 5 ฐาน

          ฐานที่ 1 การเก็บตัวอย่างน้ำ

          ฐานที่ 2 สัตว์หน้าดิน

          ฐานที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

          ฐานที่ 4 การดูแลรักษาเครื่องมือ

          ฐานที่ 5 การบันทึกผลและรายงานผลการตรวจวัด

    นักเรียนนำเสนอผลการศึกษาวิถีชีวิตสองฝั่งคลองและผลการฝึกปฏิบัตินักสืบสายน้ำ  เลิกกิจกรรมเวลา 17.00 น.

      เดินตามนักเรียนมาสองวัน ขาลากเลย  พาลูกลิงไปให้แม่ลิง...555 ไปดูหนังเกาหลีให้สนุกดีกว่า  ว้า ฝนตก  ลูกลิงจะเปียกน้ำต้องรอจนค่ำจึงถึงบ้าน หนังก็ไม่ได้ดู  เฮ้อ......แต่ลบคำคนบางคนได้นะ  ลูกลิงทุกตัวแข้งขาครบ ..ร่าเริงแจ่มใส พบเพื่อนลิงมากมาย .วันจันทร์ คงมีเรื่องเล่าเพื่อนมากมาย  แน่นอน

 

      

        

                  

        ขอบคุณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

                     คณะวิทยากร  และพี่เลี้ยงทุกคน

        ที่มาของภาพ : kasorn taparat 

 

หมายเลขบันทึก: 364818เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2010 22:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (37)

ชื่อกิจกรรมแปลกดีนะคะ

ลูกลิงทั้งหลายคงสนุกและได้ความรู้จากกิจกรรมดีๆ

น่าสนุกค่ะ

 • ดูภาพก่อน  ยังอ่านไม่จบค่ะ
 • ตาไม่เป็นใจ  จะหลับตาจิ้มแล้วค่ะ
 • พรุ่งนี้ค่อยมาอ่านใหม่นะคะ
 • นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์  นะคะพี่ดาวเรือง

 

สวัสดีค่ะอาจารย์

* มาเยี่ยมกิจกรรมค่าย

* โครงการนี้มีประโยชน์มาก ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะรักแม่น้ำที่เป็นเหมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คน  ให้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

* เป็นกำลังใจให้ เหล่านักสืบตัวน้อยๆ  และคุณครูทุกคนค่ะ

* ด้วยความระลึกถึงค่ะ

 

 

กิจกรรมดีๆแบบนี้น่าจะจัดบ่อยๆเนาะ...อบต.  อบจ.

ความสุมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานอื่นจะได้ลื่นไหล

รวมทั้งเป็นการปลูกฝังเด็กให้รักชุมชนที่อาศัย

รักษาสภาพแวดล้อมเหมือนที่เขากำลังรณรงค์กันโครมๆ

มีความสุขกับการทำงานนะคะ

ขอชื่นชมกิจกรรมดีๆของน้องๆค่ะ..กล้าใหม่ ไฝ่ดี เช่นนี้ คือรากฐานของประเทศไทยเรานะคะ..

 

 • ตามมาเชียร์นักสืบสายน้ำ
 • เย้ๆๆๆๆๆ
 • รออ่านอีกครับ

P  ขอบคุณค่ะคุณน้องคนเก่ง

ชื่นชมในการทำงานจ้า

P เหงานอน  ยังมาแล  ดีใจจ้าน

แทง..กิ้ว ..หลายเด้อ...(หลายภาษา)

อิๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

P ขอบคุณสำหรับกำลังใจ  ที่มีให้กันเสมอมา

P  จริงค่ะพี่กิจกรรมอย่างนี้..อยากจัดบ่อยๆเพราะนักเรียนชอบเรียน

แต่มันมีอุปสรรคมากมาย  เวลา งบประมาณ และบุคลากรที่สนับสนุน

อีกอย่าง  หน่วยวัดการเรียนรู้  ไม่ตรงกับที่เขาต้องการ

คนเป็นครูบ้านนอกเลยต้องเหมือนเป็ด..สอนทุกเรื่อง..แต่ไม่ได้ดี..เท่าที่คิด

แต่ยังไม่ท้อถอยค่ะ

P  ขอบคุณค่ะพี่

มีคนช่วยส่งเสริมให้กำลังใจอย่างนี้

มีพลังสร้างงานอีกมากมายค่ะ

P ขอบคุณค่ะน้องอาจารย์

ตอนนี้กำลังเขียนโครงการเสนอของบประมาณ อบต.กำโลน

นำมาจัดทำโครงการนี้ให้กับนักเรียน ทั้ง 5 โรงเรียนในตำบล

และอยากขยายผลต่อเยาวชน และผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านด้วย

ถ้าชุมชนเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงคนในเมืองนครฯทั้งเมือง

คงต้องช่วยกันอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำแน่นอน/ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

เป็นกิจกรรมที่ดีครับ สายน้ำกำลังจะถูกละเลยจากคน จึงจำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกครับ

อยากได้รายละเอียดกิจกรรมจังเลยครับ (หลักสูตร ตารางอบรม เนื้อหาการอบรมครับ)

เจ้าน้องอิฐเคยไปเป็น"นักสืบสายน้ำ"

ที่"ต้นน้ำผาตาด" ไทรโยค กาญจนบุรี

บอกสนุก สุดแสน เก็บเสื้อผ้าที่เปียกน้ำมาฝากแม่ด้วย

ขออนุโมทนากิจกรรมดีๆ เช่นนี้ มนุษย์มาจากธรรมชาติ และต้องกลับคืนไปสู่ธรรมชาติไม่ช้าก็ไว้ ฉะนั้น สิ่งที่จะสอนมนุษย์ได้ ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าธรรมชาติ

P  จะส่งรายละเอียดให้ทางไปรษณีย์  ดีไหมค่ะ

ส่งที่อยู่มาทางเมล์ก็ได้  ขอบคุณท่านผอ.พรชัย ที่ให้กำลังใจค่ะ

P  อยากให้น้องอิฐ มาสืบสายน้ำบ้านป้าบ้าง

รับรองคลองบ้านป้า  ดื่มแล้วอร่อยที่สุด  555555555

P กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะ

อยากให้ธรรมชาติอยู่คู่กับบ้านเราค่ะ

อยากมีบ้านป่าไว้เปรียบเทียบความสุขกับบ้านตึกค่ะ

การสร้างจิตสำนึกเห็นผลช้า แต่ดีกว่าไม่คิดจะปลูกฝัง

ขอบคุณเจ้าค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูดาวเรือง

เด็กๆเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะค่ะ

P จริงด้วยค่ะ  เด็กที่กลับมาจากค่าย  เขายังเล่าเพื่อนไม่หมดเลย

โม้จัง..ส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์ตอนไปเรียนที่ฐานการเรียน  เล่นกันบ้าง 

รู้จักเพื่อนใหม่บ้างสนุกสนาน   แต่องค์ความรู้คงฝังลึกในจิตใจค่ะ 

ต้องใช้เวลา  และ วาจา  ซักถาม   จึงตอบ  555555555

ขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนค่ะ

มาแจ้ง เมล์ ครับ thairath_63@hotmail.com

จอรอครับ ขอบพระคุณยิ่งจะนำไปบูรณาการค่ายคุณธรรม ถ้ามีโครงการแนบฝากด้วยจะดี จะได้ส่งของบเทศบาล

มาส่งความคิดถึงก่อนนอนค่ะ  เจ้าเหมียวอ่านหนังสือจนหลับเลยค่ะ...

ฝันดีนะคะ

 

   

 

สวัสดีค่ะอาจารย์

 

ให้นักสืบสายน้ำมาสืบให้หน่อยค่ะ

ว่า... "ทำไม...น้ำตกถึงสวย"...

 

 

P  ค่ะ  ติดต่อไปทางเมล์แล้วนะคะ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมแม่ค่ะ  รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะค่ะ แม่เข้มแข็ง น้องกานต์จะได้มีกำลังใจค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

               

P  จ้า  เข้าใจแล้วค่ะ?

ใครเป็นแม่  ใครเป็นลูกนี่ ...5555

 • สวัสดีค่ะ
 • "แวะมาบอกให้นอน  .... พรุ่งนี้จะได้ทำงาน" นึกถึงแม่ที่บ้านเลยค่ะ  ถ้าเล่นคอมฯ ดึกจะโดนดุ.....ประจำ บุษราเลือกแม่ดาวเรืองไม่ผิดคนจริง ๆ เลยค่ะ..... 5555
 • เดี๋ยวต่ออีกนิดนึงนะค่ะ พรุ่งนี้ตื่นทำงานสาย เดี๋ยวแม่ว่า......
 • ขอบคุณค่ะ

                  

คนเป็นครูบ้านนอกเลยต้องเหมือนเป็ด     

เห็นข้อความนี้แล้ว  เลยต้องคิดในมุมกลับบ้างว่า....

เป็ดมันว่ายน้ำได้โดยไม่ต้องมีใครสอนนา....

ว่าแต่ว่า...วันนี้พาลูกไปลงสระน้ำรึยัง....รออยู่นะคะ ??  อิ   อิ

 • สวัสดีคะคุณครูดาวเรือง
 • ได้มีโอกาสนำนักเรียนไปทำกิจกรรมนักสืบสายนำที่โครงการตามพระราชดำหริเมื่อสามปีก่อน
 • นักเรียนมีความสุขมากๆ เจอเพื่อนใหม่ร่วมทำกิจกรรมสนุกๆ มีความสุขที่สุดคะ
 • ดูจากกิจกรรมต่างๆแล้วคล้ายๆกันคะ แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเพราะตอนนั้นเป็นวิทยากรจากสุราษฎร์ธานี
 • มีความสุขมากๆคะ..

สุดยอดครูวิทยาศาสตร์อยากจะเขียนเล่าเรื่องบ้างจังค่ะ

P  อิๆๆใกล้จะได้พบกันแล้วค่ะ

ตอนนี้อบรมหลายหลักสูตร 

สงสัยต้องพึ่งสระน้ำบ้านคุณครูแล้วค่ะ

ว่าแต่น้ำยังเต็มสระนะคะ  อิๆๆๆ

 

P  ปีนี้มาอีกนะคะ

ความเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น

ถ้ามีโอกาส  อย่าลืมมาทักทายกันนะคะ

P ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

ตอนนี้ขอเวลาทำเวปโรงเรียนก่อน

แล้วจะลิงค์มาแบ่งปันค่ะ

มาชม เชียร์

มาทักทายแบบสบายๆค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง