จากหนังสือ ในหลวงกับงานทันตกรรม

หนึ่งคุณค่า ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย

 

พระราชดำรัส 

หนังสือ "ในหลวงกับงานทันตกรรม" เป็นอีกหนึ่งคุณค่า ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนทุกกลุ่มวัย ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ได้พ้นจากความทุกข์ทรมาน เจ็บปวดด้วยโรคฟัน และส่งเสริมให้มีการดูแลทันตสุขภาพที่ถูกต้อง ศ.(พิเศษ) ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้สละเวลาบอกเล่าประสบการณ์ งานทันตกรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้ท่านได้ฟังค่ะ

หาอ่านได้ที่นี่นะคะ http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/elderly/K_dent/index.html 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (15)

chalormpol
IP: xxx.26.210.120
เขียนเมื่อ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย คือศูนย์รวมน้ำใจไทยทั้งชาติ คนไทยเรามีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตกาล หากไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยทั้งชาติมิอาจยอมได้

chalormpol
IP: xxx.26.210.120
เขียนเมื่อ 

พระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ท่านทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระราชหฤทัย ท่านอุทิศพระองค์ เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของราษฎรทั่วประเทศ ดังนั้นเราเป็นลูกหลานคนไทย จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

chalormpol
IP: xxx.26.210.120
เขียนเมื่อ 

การประหยัดและการทุ่นแรง ต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นอันเป็นพื้นฐาน ควรพยายามใช้ให้พอเหมาะพอดีแก่สภาวะของบ้านเมือง เกิดการประหยัดอย่างแท้จริง แสดงให้คนไทยทั้งหลายได้ประจักษ์ชัด และตระหนักแน่ในพระปรีชาสามารถที่เฉียบแหลม พระสติปัญญาสุขุม พระบรมราชวินิจฉัยรอบคอบ และอุดมด้วยเหตุผลข้อเท็จจริง

นำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

chalormpol
IP: xxx.26.210.120
เขียนเมื่อ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย คือศูนย์รวมน้ำใจไทยทั้งชาติ คนไทยเรามีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตกาล หากไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยทั้งชาติมิอาจยอมได้

  • ขอบคุณค่ะ ที่ช่วยเสริมความคิด
เข็มอัปสร
IP: xxx.172.150.227
เขียนเมื่อ 

ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข สัญญาว่าจะดำเนินรอยตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงอย่างดีที่สุด

ชาญชัย
IP: xxx.172.150.227
เขียนเมื่อ 

ข้าพระพุทธเจ้าฯ ข้าฯแผ่นดินถิ่นสยาม ขอน้อมตามพระราชดำรัส โปรดเกศี ยึดความเพียร และ รู้รักสามัคคี ตั้งสัจจา “จะทำดี” ให้พ่อยล

วสุธา
IP: xxx.172.150.227
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกร

สุรางคนางค์
IP: xxx.172.150.227
เขียนเมื่อ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย คือศูนย์รวมน้ำใจไทยทั้งชาติ คนไทยเรามีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่อดีตกาล หากไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คนไทยทั้งชาติมิอาจยอมได้

ภราดร
IP: xxx.172.150.227
เขียนเมื่อ 

ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข สัญญาว่าจะดำเนินรอยตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงอย่างดีที่สุด

อณาจักร
IP: xxx.172.150.227
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของเมืองไทย บารมียิ่งใหญ่ น้ำพระทัย ล้นธรณินทร์ ** ทรงครองราชย์โดยธรรม แผ่นดินงาม นามขวานทอง สุดยอด นักคิดนักปกครอง ประชาแซ่ซ้อง ก้องไกล ทรงสถิตย์ทุกดวงใจ เรารักพระเจ้าอยู่หัว ขอ..ผองไทย ร้อยใจถวายพระพร ให้พระชนม์มายุยาวไกล ศูนย์รวมใจของไทยนิรันดร ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ** ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ

วรรณิษา
IP: xxx.172.150.227
เขียนเมื่อ 

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

ไพรวัลย์
IP: xxx.172.150.227
เขียนเมื่อ 

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์จักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ ถึงจะอยู่แดนไกลไม่เลือนราง พระบารมีไท้ยังซาบซ่านติดตรึงใจ

ป.พัน.๒ รอ.
IP: xxx.27.126.97
เขียนเมื่อ 

"พ่อหลวงของไทย หนึ่งในโลกา"

ป.พัน.๒ รอ.
IP: xxx.27.125.45
เขียนเมื่อ 

พ่อหลวงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของไทย ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม มึความเมตตากรุณาต่อประชาชน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีพระราชดำรัสที่สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้